o Stanowisko uniwersalne do wizualizacji zjawiska opływu, przepuszczalności ośrodków porowatych, badania złoża fluidalnego

Opis stanowiska 

Stanowisko służy do przeprowadzania doświadczeń związanych z przepływem powietrza w różnych konfiguracjach. Urządzenie składa się z wentylatora o dużej wydajności sterowanego poprzez falownik trójfazowy w układzie zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego, kanału powietrznego oraz wymiennych elementów do badania powyższych zjawisk. Powietrze z wentylatora poprzez zwężkę i stosunkowo długi kanał wykonany z rur kwasoodpornych doprowadzone jest do przyłącza głównego przymocowanego do blatu stołu. 

Pliki do pobrania: