Stanowisko do badania silników wiatrowych

Opis stanowiska

Stanowisko służy do przeprowadzania doświadczeń związanych z turbinami wiatrowymi oraz do określania ich charakterystyk.

Urządzenie składa się z układu napędowego w postaci wysokowydajnego wentylatora wraz z falownikiem i układami sterującymi, dwumetrowego tunelu aerodynamicznego oraz części odbiorczej w postaci turbiny wiatrowej, akumulatora oraz zmiennego obciążenia. Całość układu jest opomiarowana i posiada możliwość zapisu danych do komputera. W tunelu aerodynamicznym znajdują się dwa czujniki mierzące parametry wiatru -zespolony czujnik temperatury i wilgotności oraz czujnik prędkości wiatru jako przetwornik wykorzystujący rurkę Pitota. Sam wentylator posiada kierownice, które powinny przeciwdziałać ruchowi obrotowemu wiatru wewnątrz tunelu. Dla poprawy tego działania w tunelu zastosowano dodatkowe wymienne prowadnice. Poprawiają one równoległość strugi powietrza, zmniejszając jej rotację, ale też osłabiają prędkość. 

Okno programu do odczytu danych pomiarowych wygląda następująco: 

Pliki do pobrania: