Zestaw aparatury do badania zespołów wysiewających

Opis stanowiska 

Stanowisko służy do przeprowadzania doświadczeń i badań związanych z zespołami wysiewającymi w różnej konfiguracji.

Urządzenie składa się z trzech niezależnych układów napędowych (serwonapędów) wykonanych na silnikach prądu stałego wraz z enkoderami służącymi do liczenia ilości obrotów. Każdy napęd posiada inne przełożenie przekładni wyjściowej, obliczone tak, by zapewnić właściwe działanie urządzenia. Do przewodu nasiennego i redlicy przymocowane są trzy niezależne liczniki nasion. Sygnały z nich doprowadzone są do sterownika, który znajduje się w oddzielnej obudowie. Sterownik ten zgodnie z zadanymi wartościami określa na bieżąco wysterowanie układów napędowych oraz zlicza przelatujące nasiona, określając jednocześnie czas wystąpienia przelotu z dokładnością do 1ms. Sterownik wyposażony jest również w interfejs do podłączenia układu matrycy fotokomórek XY do określania położenia wylatujących z redlicy ziaren. Sama matryca nie wchodzi w skład urządzenia i jest przewidziana jako opcja. Sterownik połączony jest z komputerem nadrzędnym typu laptop za pomocą kabla USB, gdzie napływające informacje i ilości wysianych ziaren są analizowane. Z komputera też następuje zadanie parametrów podstawowych siewnika.

Okno programu do odczytu danych pomiarowych wygląda następująco: 

Pliki do pobrania: