Stanowisko do badania procesów odzysku ciepła odpadowego

Opis stanowiska 

Stanowisko służy do przeprowadzania doświadczeń związanych z badaniem procesów odzysku ciepla odpadowego.

Urządzenie składa się centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła VUT 200H mini, rozdzielnicy sterującej oraz zespołu czujników pomiarowych. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła umieszczona została na metalowym stelażu wraz z rozdzielnicą sterującą oraz dwoma kanałami powietrznymi.  W jednym z kanałów powietrznych umieszczona jest elektryczna nagrzewnica kanałowa. We wszystkich kanałach zainstalowano termoanemometry oraz zainstalowano dodatkowe czujniki temperatury na wyjściach z centrali umożliwiające pomiar temperatury każdego z obiegów.  Całość stanowiska zaprojektowano jako urządzenie mobilne, zaopatrzone w kółka skrętne. 

Okno programu do odczytu danych pomiarowych wygląda następująco: 

Pliki do pobrania: