Stanowisko do spalania biomasy

Opis stanowiska

Stanowisko służy do przeprowadzania doświadczeń związanych z analizą energetyczną spalania biomasy. 

Stanowisko składa się z uniwersalnego kotła grzewczego UKS-8, zbiornika akumulacyjnego oraz odbiornika dostarczonej mocy grzewczej w postaci nagrzewnicy wodnej. Procesem spalania biomasy w kotle steruje mikroprocesorowy regulator temperatury ATOS. Proces rozpalania, regulacji, nadzoru i wygaszania w kotle został opisany w dokumentacji techniczno ruchowej kotła UKG i regulatora ATOS. Akwizycja danych pomiarowych oraz włącznie nagrzewnicy wodnej wykonuje się przy pomocy sterownika umieszczonego na zbiorniku akumulacyjnym. Wyniki pomiarów wyświetlane na ekranie LCD mogą być rejestrowane na komputerze podłączonym do stanowiska. 

Okno programu do odczytu danych pomiarowych wygląda następująco: 

Pliki do pobrania: