Stanowisko do badania przepływu cieczy w rurociągach rozgałęzionych

Stanowisko dydaktyczne służące do zapoznania studentów ze zjawiskami hydrodynamicznymi zachodzącymi podczas przepływu cieczy w instalacjach rurociągów rozgałęzionych. Istotą badania jest obserwacja i pomiar rozdziału strumieni cieczy w trakcie jej przepływu w rurociągach połączonych szeregowo, równolegle lub w układzie mieszanym. Mierzone są ciśnienia w punktach charakterystycznych oraz spadki ciśnień na poszczególnych odcinkach rurociągu.

Stanowisko wyposażone jest w pompę odśrodkową o regulowanym wydatku.

Inne możliwe ćwiczenia to:

- wyznaczanie charakterystyki przepływu w funkcji wysterowania (obrotów) dla dowolnego układu rurociągów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania: