Stanowisko do badania zjawiska uderzenia hydraulicznego

Stanowisko dydaktyczne służące do zapoznania studentów ze zjawiskami zachodzącymi podczas gwałtownej zmiany natężenia przepływu (np. raptowne zamknięcie zaworu) lub gwałtownego wzrostu/spadku ciśnienia (załączenie pompy) w instalacjach przepływowych. Istotą badania jest obserwacja i pomiar zmian ciśnienia i odkształcenie rurociągu spowodowane niewłaściwym sposobem sterowania zaworami i pompami stanowiącymi wyposażenie instalacji przepływowej. Budowa stanowiska umożliwia wprowadzenie gwałtownej zmiany ciśnienia lub natężenia przepływu w rurociągu pracującym w warunkach ustalonych.

Stanowisko wyposażone jest w pompę odśrodkową wraz z hydroforem, długi rurociąg oraz zawory o różnych czasach otwarcia i różnych przepływach. Dodatkowo stanowisko wyposażono w zbiornik buforowy do przeciwdziałania uderzenia hydraulicznego.

Pliki do pobrania: