Stanowisko do badania charakterystyki zbiorczych pomp wirowych w układach połączenia równoległego i szeregowego

Stanowisko dydaktyczne służące do zapoznania studentów ze zjawiskami zachodzącymi podczas przetłaczania cieczy za pomocą pomp wirowych pojedynczych oraz wielokrotnych połączonych szeregowo (zwiększenie wysokości podnoszenia układu) lub równolegle (zwiększenie wydajności układu).

Student podczas pracy ze stanowiskiem wykona pomiary charakterystyki pracy pojedynczej pompy lub układu pomp w warunkach zmiennego obciążenia rurociągiem (zmiana oporów przepływu instalacji za układem pomp).

Stanowisko wyposażone jest w dwie pompy odśrodkowe i jedną łopatkową.

Inne możliwe ćwiczenia to:

- pomiar charakterystyki mocy pobieranej przez pompę w funkcji zmiennego obciążenia;

- wyznaczenie sprawności pompy lub układu pomp;

- wyznaczanie charakterystyki przepływu w funkcji wysterowania (obrotów) dla zainstalowanych typów pomp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprogramowanie:

Okno programu do odczytu danych pomiarowych wygląda następująco: 

 

Pliki do pobrania: