Stanowisko do fluidyzacji

Stanowisko laboratoryjne do wizualizacji i badania procesu fluidyzacji przy udziale gazu oraz cieczy (dwa niezależna obiegi).

Stanowisko umożliwia obserwację wizualną zmian zachodzących w złożu ziarnistym podczas przepływu przez nie płynu (złoże umieszczone w przezroczystej rurze odpornej na mechaniczne działanie ziaren) oraz zmianę i pomiar objętościowego natężenia przepływu płynu przez to złoże przy pomocy rotametru z zaworem. Dodatkowo możliwy jest pomiar spadku ciśnienia przy przepływie przez złoże za pomocą dołączonego manometru cieczowego.

Konstrukcja złoża umożliwia łatwą i szybką wymianę materiału ziarnistego w rurach obserwacyjnych. Podczas projektowania stanowiska dołożono wszelkich starań, by przepływ cieczy i gazu był możliwie bezpulsacyjny. W oba obiegi wstawiono hydroakumulator
i zbiornik buforowy. Obiegi wyposażone są w sprężarkę i pompę wodną działająca w obiegu zamkniętym.

Do stanowiska dołączono trzy rodzaje materiału ziarnistego.

Pliki do pobrania: