Stanowisko do odpylania gazu (cyklon)

Stanowisko laboratoryjne do obserwacji i badania procesu oddzielania (separacji) fazy stałej od gazu w cyklonie. Stanowisko umożliwia wzrokową obserwację przebiegu procesu odpylania zachodzącego wewnątrz cyklonu – dolna część cyklonu wykonana została
z przeźroczystego materiału.

Stanowisko jest wyposażone w wentylator bocznokanałowy wymuszający przepływ gazu przez cyklon (przepływ odbywa się bez pulsacji) i umożliwia regulację natężenia przepływu w szerokich granicach.

Stanowisko wyposażono w przetworniki służące do pomiaru objętościowego natężenia przepływu, temperatury powietrza, spadku ciśnienia gazu podczas jego przepływu przez cyklon. Wlot i wylot gazu ze stanowiska zabezpieczone są odpowiednimi filtrami.

W stanowisku zamontowano zaprojektowany dyspenser wraz ze zbiornikiem na około 10kg materiału. Dyspenser ten umożliwia łatwe wprowadzanie ziaren ciała stałego do strumienia gazu, zachowując stałe stężenie ciała stałego w gazie w trakcie pomiaru. Dyspenser jest zabudowany na przetworniku wagowym (dwa przetworniki tensometryczne) w celu określenia ilości i szybkości dodawania materiału stałego do gazu.

Do stanowiska dołączono wagę elektroniczną w celu określenia masy ziaren wydzielonych w cyklonie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania: