Aparatura do statycznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501- 4

Aparatura do statycznych badań sejsmicznych została zaprojektowana zgodnie z normą AAMA 501-4. Służy ona do zadawania ściśle określonych wymuszeń mechanicznych i ich rejestracji.

Funkcjonalnie aparatura składa się z dwóch siłowników hydraulicznych z synchronizatorem przepływu oraz z układu sterowania umożliwiającego zadawanie i programowanie dowolnych ruchów ze specjalnie opracowanego  programu komputerowego.

Każdy element aparatury, tj. uchwyty mechaniczne, zasilacz hydrauliczny, siłowniki z układami pomiarowymi, rozdzielnica elektryczna i oprogramowanie zostały opracowane
w firmie Elbit.

Opis techniczny:

Parametry podstawowe

Napięcie robocze:                                                                   400 VAC

Zasilanie:                                                                                 trójfazowe

Moc sumaryczna:                                                                    1kW

Rodzaj pracy:                                                                         ciągła

Zasilacz hydrauliczny

Ciśnienie robocze:                                                                   210bar

Przepływ maksymalny:                                                            0.4l/min

Pompa:                                                                                  zębata

Pojemność zbiornika:                                                              20l

Maksymalna temperatura oleju:                                               65°C

Ilość obsługiwanych jednocześnie siłowników:                          2

Siłownik hydrauliczny

Rodzaj siłownika:                                                                    dwustronnego działania

Średnica tłoka:                                                                        80mm

Średnica tłoczyska:                                                                 45mm

Siła dla ciśnienia 210bar - wysuw:                                           10763kg

Siła dla ciśnienia 210bar - wsuw:                                             7358kg

Skok siłownika:                                                                      150mm

Prędkość dla 0.4l/min - wysuw:                                                0.7mm/s

Prędkość dla 0.4l/min - wsuw:                                                 1.0mm/s

Czujnik położenia:

Rodzaj czujnika:                                                                     czujnik potencjometryczny

Zakres pomiaru położenia:                                                      150mm

Dokładność pomiaru położenia:                                               0.2mm

Czujnik siły:

Rodzaj czujnika:                                                                     tensometryczny

Zakres pomiaru:                                                                      ±10t

Dokładność pomiaru:                                                              0.5%

Do stanowiska opracowany został program sterująco-pomiarowy.