Stacja buforowa i ramy natryskowe

Normy Unii Europejskiej, np. PN EN 12155, PN EN12179, PN EN 13050, amerykańskie np. ASTM 331-00, czy brytyjskie CWCT wymagają badań polegających na stałym natrysku próbki wodą o ściśle określonym strumieniu.

Zaprojektowana w firmie ELBIT aparatura umożliwia wykonywanie badań wg nich wszystkich.

Funkcjonalnie aparatura składa się ze stacji buforowej służącej do magazynowania wody przed badaniem oraz wytwarzającej odpowiednie ciśnienie podczas badania.

Dodatkowo stację wyposażono w pomiar strumienia  wypływającego na badaną próbkę.

Całość jest w pełni zautomatyzowana i bezobsługowa a sterowanie poszczególnymi funkcjami stacji odbywa się poziomu komputera.

Do natrysku zaprojektowano cztery rodzaje ram natryskowych z wymiennymi dyszami

Są to ramy wewnętrzne 4x10m i 6x10m oraz dwie ramy zewnętrzne 6x14m. Wymienne dysze pozwalają na zmianę strumienia zgodnie z wymaganiami norm.

Każda dysza wyposażona jest w zawór w celu dostosowania powierzchni natryskowej do wymiarów badanej próbki.

 

Opis techniczny:

Parametry podstawowe

Napięcie robocze:                                                                   400 VAC

Zasilanie:                                                                                trójfazowe, przyłącze stałe

Moc sumaryczna:                                                                    10kW

Rodzaj pracy:                                                                         ciągła

Zbiornik buforowy

Średnica wewnętrzna:                                                             1.5m

Wysokość:                                                                             4.4m

Pojemność użytkowa:                                                             7.4m3

Stacja buforowa

Przepływ maksymalny:                                                           640 l/min

Wysokość podnoszenia:                                                         58m

Ciśnienie maksymalne:                                                           5.8bar

Pojemność zbiorników buforowych:                                          2x150 l

Dokładność pomiaru przepływu wody:                                      10%

Rama natryskowa 4x10m

Sumaryczna ilość dysz:                                                           84

Pole natrysku:                                                                         4.2 x 9.8 m

Rama natryskowa 6x10m

Sumaryczna ilość dysz:                                                          126

Pole natrysku:                                                                         6.3 x 9.8 m

Rama natryskowa 6x14

Sumaryczna ilość dysz:                                                          180

Pole natrysku:                                                                         6.3 x 14.0 m