Stanowisko do badania przyrządów zjazdowych zgodnie z normą PN EN 341

Opis stanowiska 

Opisywane stanowisko służy do badania przyrządów zjazdowych zgodnie z normą PN EN 341 i umożliwia wykonanie całego cyklu opisanych w niej prób.

Podczas próby poszczególne wartości mierzone wyświetlane są w dedykowanej aplikacji komputerowej, a po wykonaniu prób możliwe jest wygenerowanie raportu z badań

Dane techniczne:

 • Zewnętrzna temperatura pracy:                                                10¸40°C
 • Wilgotność:                                                                             do 50%
 • Napięcie robocze:                                                                   400 VAC
 • Zasilanie:                                                                                 trójfazowe
 • Długość kabla zasilającego:                                                     10m
 • Moc sumaryczna:                                                                    8.0kW
 • Zakres prędkości liny:                                                 0.5 ÷ 2.6m/s
 • Maksymalna siła ciągnąca:                                                      2000N
 • Pojemność bębna:                                                                  150m liny ø11
 • Wymiary (długość x szerokość x wysokość):               160 x 100 x 80
 • Waga:                                                                                     180kg

 

1. Stanowisko, którego dotyczy niniejsza dokumentacja bezwzględnie powinno być zakotwione lub zamocowane na stałe do stabilnej ramy.

2. Lina o średnicy 6 do 11mm

3. Zblocze o udźwigu 2x większym niż przewidywany ciężar. Należy tez uwzględnić współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń dynamicznych.

4. Punkt mocowania 

5. Odcinek liny miedzy przyrządem a zbloczem musi mieć odpowiednią długość pozwalającą na zatrzymanie napędu w przypadku zblokowania przyrządu. 

6. Badany przyrząd zjazdowy.

7. Ciężar minimalnie 30kg, maksymalnie 200kg. Minimalny ciężar jest potrzebny do prawidłowego naciągu liny i poprawnych pomiarów długości.

8. Lina zabezpieczająca. 

 

Okno porogramu roboczego wygląda następująco: 

Pliki do pobrania: