Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi

Opis stanowiska 

Mobilne stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi jest urządzeniem do badania wszelkich przegród w tym drzwi i okien zgodnie z normami PN-EN 14351-1+2010 w zakresie: przepuszczalności powietrza PN-EN 1026:2001, wodoszczelności PN-EN 1027:2001, odporności na obciążenie wiatrem. 

Mobilne stanowisko do badania szczelności okien i drzwi w zakresie szczelności i wytrzymałości składa się ze skrzyni badawczej, urządzenia sterująco-pomiarowego oraz statywów do rozmieszczenia czujników przemieszczenia. 

Urządzenie sterująco-pomiarowe połączone jest ze skrzynią badawczą przy pomocy rury ssąco – tłoczącej powietrze, wężyka do pomiaru ciśnienia powietrza w komorze oraz węży doprowadzających wodę. 

Urządzenie sterująco-pomiarowe wytwarza ciśnienie i podciśnienie w komorze pomiarowej przy pomocy dmuchawy podłączonej do układu za pomocą zaworu 4-drogowego. W zakresie ciśnień dodatnich wentylator wpycha powietrze poprzez układ pomiarowy, zawór 4 drogowy i rurę ssąco – tłoczącą do komory badawczej. Układ pomiarowy mierzy ilość powietrza wtłaczanego do komory. W zakresie ciśnień ujemnych dmuchawa zasysa powietrze z komory badawczej poprzez zawór 4 drogowy i przepycha powietrze przez układ pomiarowy, który mierzy ilość powietrza zasysanego z komory badawczej. 

Układ pomiarowy wyposażony jest w dwa przepływomierze. Pomiar przepływu powietrza dokonywany jest dla zakresu małego do 12m3/h oraz dla zakresu dużego do 300m3/h. Przełączanie przepływomierzy dokonywane jest automatycznie. 

Dane techniczne:

  • Zakres ciśnień roboczych: +3000 ÷ -3000Pa
  • Zakres przepływu powietrza: 0 ÷ 300m3/h
  • Zakres pomiarowy czujników przemieszczeń: 0 ÷ 50mm
  • Zakres przepływu wody: 0,8l ÷ 80l/min

Okno porogramu roboczego wygląda następująco: 

Pliki do pobrania: