Stanowisko do dynamicznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501-6

Stanowisko do dynamicznych badań sejsmicznych zostało zaprojektowane zgodnie
z normą AAMA 501-6. Służy ono do zadawania ściśle określonych wymuszeń mechanicznych i ich rejestracji.

Funkcjonalnie stanowisko zbudowane jest z napędu hydraulicznego w układzie Serwa
z możliwością zadawania i programowania dowolnych ruchów ze specjalnie opracowanego  programu komputerowego.

Każdy element stanowiska, tj. rama mechaniczna, zasilacz hydrauliczny, siłownik
w układzie serwera, rozdzielnica elektryczna i oprogramowanie zostały opracowane w firmie Elbit.

Opis techniczny:

Parametry podstawowe

Napięcie robocze:                                                                   400 VAC

Zasilanie:                                                                                trójfazowe

Moc sumaryczna:                                                                    22kW

Rodzaj pracy:                                                                         okresowa 20min/1h

Zasilacz hydrauliczny

Ciśnienie robocze:                                                                   310bar

Przepływ maksymalny:                                                            39l/min

Pompa:                                                                                   wielotłoczkowa

Pojemność zbiornika:                                                              70l

Siłownik hydrauliczny

Rodzaj siłownika:                                                                    dwutłoczyskowy

Średnica tłoka:                                                                        63mm

Średnica tłoczyska:                                                                 36mm

Siła dla ciśnienia 310bar:                                                         65.08kN = 6.64t

Skok siłownika:                                                                      350mm

Prędkość dla 39l/min:                                                             30cm/s

Czujnik położenia:

Rodzaj czujnika:                                                                     czujnik potencjometryczny

Zakres pomiaru położenia:                                                      350mm

Dokładność pomiaru położenia:                                               0.2mm

Czujnik siły:

Rodzaj czujnika:                                                                     tensometryczny

Zakres pomiaru:                                                                      ±10t

Dokładność pomiaru:                                                              0.5%

Rama:

Wymiary stanowiska (szer. x głęb. x wys.):                              8.5 x 1.5 x 4m

Wymiary użytkowe ramy (szer. x wys.):                                  5.4 x 3.8m

 

Do stanowiska opracowany został program sterująco-pomiarowy.