Tunel hydrodynamiczny

Opis stanowiska 

Stanowisko służy do przeprowadzania doświadczeń związanych z przepływem laminarnym i burzliwym cieczy wokół różnych profili skrzydeł, modeli samolotów i figur geometrycznych.

Stanowisko składa się z:

  • części hydraulicznej (wodnej) mającej za zadanie wytworzenie stałej laminarnej strugi wody o określonym przepływie;
  • części pomiarowej, na którą składają się napędy modelu (azymut i elewacja) oraz trójosiowa głowica pomiaru sił działających na model;
  • części wytwornicy wielobarwnych strug do wizualizacji przepływów;
  • części pomocniczej, w skład której wchodzą układy filtracji wody, kamera do rejestracji eksperymentów, komputer wraz ze specjalistycznym programowaniem.

Okno programu do odczytu danych pomiarowych wygląda następująco: 

Pliki do pobrania: