Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Maszyna wytrzymałościowa do zrywania rur preizolowanych Grzałki rurowe - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia rur preizolowanych Komora cieplna - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia Maszyna wytrzymałościowa do badania siły zrywającej Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi Tunel hydrodynamiczny Stacjonarne stanowisko do badania okien i drzwi Stanowisko do badania wierteł dentystycznych in situ Maszyna wytrzymałościowa do badania wierteł dentystycznych Maszyna wytrzymałościowa 30kN Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności przegród budynków Stanowisko do dynamicznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501-6 Aparatura do statycznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501- 4 Aparatura do badań termicznych zgodnie z normą AAMA 501-5 Stacja buforowa i ramy natryskowe Stanowisko do badania przyrządów zjazdowych zgodnie z normą PN EN 341 Stanowisko do badania drzwi na odkształcenia dynamiczne Stanowisko do badania odporności paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na uderzenie kulą gradową Stanowisko do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych Zespół do generowania cyklicznych wymuszeń siły Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron v2 Stanowisko do zgniatania baterii Prasa hydrauliczna 100kN Prasa płytowa w wykonaniu specjalnym Stanowisko do pomiarów hydraulicznych Stanowisko do badania zaworów w kąpieli wodnej Stanowisko do testowania zaworów w strumieniu powietrza Stanowisko do sprawdzania wytrzymałości oraz szczelności zaworu Stanowisko do sprawdzania szczelności trzpienia zaworu termostatycznego Stanowisko do badania wytrzymałości korpusu zaworu termostatycznego na moment gnący Stanowisko do badania głowicy zaworu termostatycznego na moment obrotowy i gnący. Stanowisko do sprawdzania siłowników termoelektrycznych Eksperymentalne ogniwo paliwowe SOFC Stanowisko do badania odporności powierzchni sportowych na obciążenia toczne Trybologia Projekty

Maszyna wytrzymałościowa 30kN

Opis:

W opracowanej na zlecenie firmy zewnętrznej maszynie wytrzymałościowej zainstalowany został sterownik przemysłowy zarządzający podstawowymi funkcjami urządzenia (kontrola ruchu, przetwarzanie danych pomiarowych itd.) Do urządzenia dołączony jest szybki komputer przenośny przy pomocy którego realizowane są funkcje rejestracji i wizualizacji danych pomiarowych, obliczeń i zadawania danych sterujących.

W podstawowym układzie urządzenia spełnia funkcję klasycznej maszyny wytrzymałościowej. Siłownik zamocowany na sztywnej ramie umożliwia przykładanie sił ściskających lub rozciągających do próbki mocowanej na stole teowym i pomiar sił i położeń.

Szczególnym wymaganiem Zamawiającego było aby siłownik wraz z układami sterowania siłą i położeniem można było zdemontować z ramy i wykorzystywać niezależnie po uprzednim przymocowaniu do ściany lub obrotowego postumentu. Założenie to zostało zrealizowane.

Opis techniczny:

Podstawowe dane maszyny wytrzymałościowej:                                            

Maksymalna siła:

±30kN

Czas cyklu pracy:

ciągły

Skok siłownika:

800 mm

Prędkość siłownika1):

0.5 - 500mm/min

Głowica pomiaru siły

 

Zakres pomiarowy:

±30kN

Dopuszczalne przeciążenie (pomiarowe):

±36kN

Przeciążenie wytrzymałościowe:

±75kN

Dokładność pomiaru siły (rozciąganie):

0.5%

Dokładność pomiaru siły (ściskanie):

1%

Liniał pomiaru położenia

 

Zakres pomiarowy:

1000mm

Dokładność pomiaru położenia:

±40μm

Instalacja elektryczna

 

Napięcie robocze:

230 V

Moc:

1kW

Długość przewodów u. sterowania/siłownik:

8m

Pozostałe parametry:

 

Temperatura pracy:     

0-40°C

Wilgotność:     

do 70% bez kondensacji

Wymiary ramy sz. x gł. x wy.:

100x88x203cm

Ciężar ramy:

ok. 320kg

Przestrzeń robocza wewnątrz ramy:

75.5cm x 164cm

Maksymalna wysokość przestrzeni roboczej (prześwit ramy):

179

Wymiary stołu (płyty T-rowkowej):

66x51.5cm

Wymiary siłownika sz. x gł. x wy.:

125(400) x 240 x 1030 (+160÷960)mm

Ciężar siłownika:

55kg

Wymiary postumentu:

67x67x31cm

Ciężar postumentu:

65kg

Wymiary płyty pośredniczącej:

42x48x13cm

Ciężar płyty pośredniczącej:

18kg

 

1)prędkość minimalna 0.5mm/min jest poniżej zakresu pomiarowego układów napędowych, tzn. można ustawić, ale nie można zmierzyć. Próg pomiaru to około 2mm/min. Dla bezpieczeństwa prędkość maksymalna została programowo ograniczona do 360mm/min. Ściągnięcie blokady nastąpi po dotarciu siłownika.

Pliki do pobrania: