Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Maszyna wytrzymałościowa do zrywania rur preizolowanych Grzałki rurowe - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia rur preizolowanych Komora cieplna - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia Maszyna wytrzymałościowa do badania siły zrywającej Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi Tunel hydrodynamiczny Stacjonarne stanowisko do badania okien i drzwi Stanowisko do badania wierteł dentystycznych in situ Maszyna wytrzymałościowa do badania wierteł dentystycznych Maszyna wytrzymałościowa 30kN Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności przegród budynków Stanowisko do dynamicznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501-6 Aparatura do statycznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501- 4 Aparatura do badań termicznych zgodnie z normą AAMA 501-5 Stacja buforowa i ramy natryskowe Stanowisko do badania przyrządów zjazdowych zgodnie z normą PN EN 341 Stanowisko do badania drzwi na odkształcenia dynamiczne Stanowisko do badania odporności paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na uderzenie kulą gradową Stanowisko do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych Zespół do generowania cyklicznych wymuszeń siły Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron v2 Stanowisko do zgniatania baterii Prasa hydrauliczna 100kN Prasa płytowa w wykonaniu specjalnym Stanowisko do pomiarów hydraulicznych Stanowisko do badania zaworów w kąpieli wodnej Stanowisko do testowania zaworów w strumieniu powietrza Stanowisko do sprawdzania wytrzymałości oraz szczelności zaworu Stanowisko do sprawdzania szczelności trzpienia zaworu termostatycznego Stanowisko do badania wytrzymałości korpusu zaworu termostatycznego na moment gnący Stanowisko do badania głowicy zaworu termostatycznego na moment obrotowy i gnący. Stanowisko do sprawdzania siłowników termoelektrycznych Eksperymentalne ogniwo paliwowe SOFC Stanowisko do badania odporności powierzchni sportowych na obciążenia toczne Trybologia Projekty

Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności przegród budynków

Opis:

Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien, drzwi i fasad w zależności od wersji jest urządzeniem do badania wszelkich przegród zgodnie z następującymi normami:

PN-EN 14351-1:2010  przepuszczalności powietrza.

PN-EN 1026:2001 wodoszczelność.

PN-EN 1027:2001 odporność na obciążenie wiatrem.

PN-EN 12153:2004 przepuszczalność powietrza.

PN-EN 12179:2004 odporność na obciążenie wiatrem.

PN-EN 12211: 2001 odporność na obciążenie wiatrem.

PN-EN 14963:2006 badania naświetli wykonanych z tworzywa.

PN-EN 12114: 2003 przepuszczalność powietrza komponentów budowlanych i elementów budynków.

PN-EN 12865: 2004 określanie oporu systemów ścian zewnętrznych na zacinający deszcz przy pulsującym ciśnieniu powietrza.

PN-EN 1027: 2001 wodoszczelność.

PN-EN 12155: 2002 wodoszczelność.

PN-EN 12154: 2002 wodoszczelność.

PN-EN 1873:2013 przepływ powietrza przy zmiennym ciśnieniu dodatnim (parcie) oraz ujemnym (ssanie).

PN-EN 13050:2011 w zakresie wodoszczelność.

ASTM E 283-04 (2012) – Standard Test Method for Determining Rate of Air Leakage Through Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the Specimen.

ASTM 330-04 (2012) – Standard Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Doors, Skylights and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference.

ASTM 331-00 (2016) – Standard Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Doors, Skylights and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Differ.

AAMA 501-4:2009 – Recommended Static Test Method for Evaluating Curtain Wall and

Storefront Systems Subjected to Seismic and Wind Induced Interstory Drifts.

AAMA 501-5:2007 – Test Method for Thermal Cycling of Exterior Walls.

AAMA 501-6:2009 – Recommended Dynamic Test Method for Determining the Seismic

Drift Causing Glass Fallout from a Wall System.

AAMA 501-7:2017 – Recommended Static Test Method for Evaluating Windows, Window

Wall, Curtain Wall and Storefront Systems Subjected to Vertical Inter – Story Movements.

 

Opis techniczny:

                                

Komora:

Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.):                10600 x 5015 x 10582mm

Zakres regulacji stropów (od podłogi):                           około:2520 – 10030mm

Ciężar wraz z ramą pośrednią:                                     około 23t

Maksymalne obciążenie:

 

Rama pośrednia:

Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.):                          10150 x 200 x 10425mm

Wymiary użytkowe w środku belek (szer. x wys.):                   9975 x 10000mm

Maksymalny ciężar badanego elementu:                                  8600kg

 

Parametry techniczne układu wymuszającego:

Zakres ciśnień roboczych:                                                     -5000 ÷ +5000Pa

Zakres przepływów powietrza                                                 -800 ÷ +800m3/h

Ilość obsługiwanych dymownic:                                               3

Ciśnienie instalacji pneumatycznej:                                         4 - 10 bar

Zapotrzebowanie:                                                                   ok. 400 l/min (podczas próby)

Waga:                                                                                    ok. 300 kg

Średnica przyłącza:                                                                 DN200

 

Parametry zamontowanych czujników:

Ilość czujników ciśnienia:                                                        2

Zakres pomiarowy czujnika ciśnienia 1:                                   -4000 ÷ 4000Pa

Zakres pomiarowy czujnika ciśnienia 2:                                   -10000 ÷ 10000Pa

Ilość czujników przepływu:                                                     3

Zakres pomiarowy czujnika przepływu powietrza 1:                  0 ÷ 53m3/h

Zakres pomiarowy czujnika przepływu powietrza 2:                  0 ÷ 213m3/h

Zakres pomiarowy czujnika przepływu powietrza 3:                  0 ÷ 837m3/h

Ilość czujników przemieszczeń:                                             20

Zakres pomiarowy czujników przemieszczeń:                          0 ÷ 150mm

Zakres pomiaru temperatury otoczenia:                                   -40 - 123°C

Zakres pomiaru wilgotności otoczenia:                                    0 - 100%

Zakres pomiaru ciśnienia atmosferycznego:                             800 - 1100hPa

 

Do komory opracowany został program sterująco-pomiarowy.