Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Maszyna wytrzymałościowa do zrywania rur preizolowanych Grzałki rurowe - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia rur preizolowanych Komora cieplna - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia Maszyna wytrzymałościowa do badania siły zrywającej Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi Tunel hydrodynamiczny Stacjonarne stanowisko do badania okien i drzwi Stanowisko do badania wierteł dentystycznych in situ Maszyna wytrzymałościowa do badania wierteł dentystycznych Maszyna wytrzymałościowa 30kN Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności przegród budynków Stanowisko do dynamicznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501-6 Aparatura do statycznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501- 4 Aparatura do badań termicznych zgodnie z normą AAMA 501-5 Stacja buforowa i ramy natryskowe Stanowisko do badania przyrządów zjazdowych zgodnie z normą PN EN 341 Stanowisko do badania drzwi na odkształcenia dynamiczne Stanowisko do badania odporności paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na uderzenie kulą gradową Stanowisko do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych Zespół do generowania cyklicznych wymuszeń siły Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron v2 Stanowisko do zgniatania baterii Prasa hydrauliczna 100kN Prasa płytowa w wykonaniu specjalnym Stanowisko do pomiarów hydraulicznych Stanowisko do badania zaworów w kąpieli wodnej Stanowisko do testowania zaworów w strumieniu powietrza Stanowisko do sprawdzania wytrzymałości oraz szczelności zaworu Stanowisko do sprawdzania szczelności trzpienia zaworu termostatycznego Stanowisko do badania wytrzymałości korpusu zaworu termostatycznego na moment gnący Stanowisko do badania głowicy zaworu termostatycznego na moment obrotowy i gnący. Stanowisko do sprawdzania siłowników termoelektrycznych Eksperymentalne ogniwo paliwowe SOFC Stanowisko do badania odporności powierzchni sportowych na obciążenia toczne Trybologia Projekty

Stanowisko do dynamicznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501-6

Stanowisko do dynamicznych badań sejsmicznych zostało zaprojektowane zgodnie
z normą AAMA 501-6. Służy ono do zadawania ściśle określonych wymuszeń mechanicznych i ich rejestracji.

Funkcjonalnie stanowisko zbudowane jest z napędu hydraulicznego w układzie Serwa
z możliwością zadawania i programowania dowolnych ruchów ze specjalnie opracowanego  programu komputerowego.

Każdy element stanowiska, tj. rama mechaniczna, zasilacz hydrauliczny, siłownik
w układzie serwera, rozdzielnica elektryczna i oprogramowanie zostały opracowane w firmie Elbit.

Opis techniczny:

Parametry podstawowe

Napięcie robocze:                                                                   400 VAC

Zasilanie:                                                                                trójfazowe

Moc sumaryczna:                                                                    22kW

Rodzaj pracy:                                                                         okresowa 20min/1h

Zasilacz hydrauliczny

Ciśnienie robocze:                                                                   310bar

Przepływ maksymalny:                                                            39l/min

Pompa:                                                                                   wielotłoczkowa

Pojemność zbiornika:                                                              70l

Siłownik hydrauliczny

Rodzaj siłownika:                                                                    dwutłoczyskowy

Średnica tłoka:                                                                        63mm

Średnica tłoczyska:                                                                 36mm

Siła dla ciśnienia 310bar:                                                         65.08kN = 6.64t

Skok siłownika:                                                                      350mm

Prędkość dla 39l/min:                                                             30cm/s

Czujnik położenia:

Rodzaj czujnika:                                                                     czujnik potencjometryczny

Zakres pomiaru położenia:                                                      350mm

Dokładność pomiaru położenia:                                               0.2mm

Czujnik siły:

Rodzaj czujnika:                                                                     tensometryczny

Zakres pomiaru:                                                                      ±10t

Dokładność pomiaru:                                                              0.5%

Rama:

Wymiary stanowiska (szer. x głęb. x wys.):                              8.5 x 1.5 x 4m

Wymiary użytkowe ramy (szer. x wys.):                                  5.4 x 3.8m

 

Do stanowiska opracowany został program sterująco-pomiarowy.