Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Maszyna wytrzymałościowa do zrywania rur preizolowanych Grzałki rurowe - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia rur preizolowanych Komora cieplna - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia Maszyna wytrzymałościowa do badania siły zrywającej Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi Tunel hydrodynamiczny Stacjonarne stanowisko do badania okien i drzwi Stanowisko do badania wierteł dentystycznych in situ Maszyna wytrzymałościowa do badania wierteł dentystycznych Maszyna wytrzymałościowa 30kN Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności przegród budynków Stanowisko do dynamicznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501-6 Aparatura do statycznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501- 4 Aparatura do badań termicznych zgodnie z normą AAMA 501-5 Stacja buforowa i ramy natryskowe Stanowisko do badania przyrządów zjazdowych zgodnie z normą PN EN 341 Stanowisko do badania drzwi na odkształcenia dynamiczne Stanowisko do badania odporności paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na uderzenie kulą gradową Stanowisko do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych Zespół do generowania cyklicznych wymuszeń siły Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron v2 Stanowisko do zgniatania baterii Prasa hydrauliczna 100kN Prasa płytowa w wykonaniu specjalnym Stanowisko do pomiarów hydraulicznych Stanowisko do badania zaworów w kąpieli wodnej Stanowisko do testowania zaworów w strumieniu powietrza Stanowisko do sprawdzania wytrzymałości oraz szczelności zaworu Stanowisko do sprawdzania szczelności trzpienia zaworu termostatycznego Stanowisko do badania wytrzymałości korpusu zaworu termostatycznego na moment gnący Stanowisko do badania głowicy zaworu termostatycznego na moment obrotowy i gnący. Stanowisko do sprawdzania siłowników termoelektrycznych Eksperymentalne ogniwo paliwowe SOFC Stanowisko do badania odporności powierzchni sportowych na obciążenia toczne Trybologia Projekty

Aparatura do badań termicznych zgodnie z normą AAMA 501-5

Stanowisko do badań termicznych ma umożliwiać badania fasad zgodnie z normą AAMA 501- 5. Służy ono do zadawania różnicy temperatur między stronami próbki i ich rejestracji.

Stanowisko składa się z zespołu nagrzewnic elektrycznych, agregatu chłodniczego
i układów sterowania i regulacji oraz dużej ilości punktów pomiaru temperatury.

Całość aparatury jest sterowana ze specjalnie opracowanego  programu komputerowego.

Każdy element aparatury zostały opracowane lub zaprojektowane w firmie ELBIT.

 

Opis techniczny:

Parametry podstawowe

Napięcie robocze:                                                                   400 VAC

Zasilanie:                                                                                trójfazowe

Długość kabla zasilającego:                                                     12m

Moc maksymalna przy chłodzeniu:                                          45kW

Moc maksymalna przy nagrzewaniu:                                        60kW

Rodzaj pracy:                                                                         ciągła

Termopary:

Rodzaj:                                                                                   typ K

Ilość termopar:                                                                        100 + 6

Zakres pomiaru temperatury:                                                   -50 - 105°C    

Długość przewodu kompensacyjnego:                                      10 i 15m

Dokładność pomiaru temperatury:                                             0.5°C

 

Do stanowiska opracowany został program sterująco-pomiarowy.