Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Maszyna wytrzymałościowa do zrywania rur preizolowanych Grzałki rurowe - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia rur preizolowanych Komora cieplna - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia Maszyna wytrzymałościowa do badania siły zrywającej Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi Tunel hydrodynamiczny Stacjonarne stanowisko do badania okien i drzwi Stanowisko do badania wierteł dentystycznych in situ Maszyna wytrzymałościowa do badania wierteł dentystycznych Maszyna wytrzymałościowa 30kN Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności przegród budynków Stanowisko do dynamicznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501-6 Aparatura do statycznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501- 4 Aparatura do badań termicznych zgodnie z normą AAMA 501-5 Stacja buforowa i ramy natryskowe Stanowisko do badania przyrządów zjazdowych zgodnie z normą PN EN 341 Stanowisko do badania drzwi na odkształcenia dynamiczne Stanowisko do badania odporności paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na uderzenie kulą gradową Stanowisko do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych Zespół do generowania cyklicznych wymuszeń siły Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron v2 Stanowisko do zgniatania baterii Prasa hydrauliczna 100kN Prasa płytowa w wykonaniu specjalnym Stanowisko do pomiarów hydraulicznych Stanowisko do badania zaworów w kąpieli wodnej Stanowisko do testowania zaworów w strumieniu powietrza Stanowisko do sprawdzania wytrzymałości oraz szczelności zaworu Stanowisko do sprawdzania szczelności trzpienia zaworu termostatycznego Stanowisko do badania wytrzymałości korpusu zaworu termostatycznego na moment gnący Stanowisko do badania głowicy zaworu termostatycznego na moment obrotowy i gnący. Stanowisko do sprawdzania siłowników termoelektrycznych Eksperymentalne ogniwo paliwowe SOFC Stanowisko do badania odporności powierzchni sportowych na obciążenia toczne Trybologia Projekty

Stacja buforowa i ramy natryskowe

Normy Unii Europejskiej, np. PN EN 12155, PN EN12179, PN EN 13050, amerykańskie np. ASTM 331-00, czy brytyjskie CWCT wymagają badań polegających na stałym natrysku próbki wodą o ściśle określonym strumieniu.

Zaprojektowana w firmie ELBIT aparatura umożliwia wykonywanie badań wg nich wszystkich.

Funkcjonalnie aparatura składa się ze stacji buforowej służącej do magazynowania wody przed badaniem oraz wytwarzającej odpowiednie ciśnienie podczas badania.

Dodatkowo stację wyposażono w pomiar strumienia  wypływającego na badaną próbkę.

Całość jest w pełni zautomatyzowana i bezobsługowa a sterowanie poszczególnymi funkcjami stacji odbywa się poziomu komputera.

Do natrysku zaprojektowano cztery rodzaje ram natryskowych z wymiennymi dyszami

Są to ramy wewnętrzne 4x10m i 6x10m oraz dwie ramy zewnętrzne 6x14m. Wymienne dysze pozwalają na zmianę strumienia zgodnie z wymaganiami norm.

Każda dysza wyposażona jest w zawór w celu dostosowania powierzchni natryskowej do wymiarów badanej próbki.

 

Opis techniczny:

Parametry podstawowe

Napięcie robocze:                                                                   400 VAC

Zasilanie:                                                                                trójfazowe, przyłącze stałe

Moc sumaryczna:                                                                    10kW

Rodzaj pracy:                                                                         ciągła

Zbiornik buforowy

Średnica wewnętrzna:                                                             1.5m

Wysokość:                                                                             4.4m

Pojemność użytkowa:                                                             7.4m3

Stacja buforowa

Przepływ maksymalny:                                                           640 l/min

Wysokość podnoszenia:                                                         58m

Ciśnienie maksymalne:                                                           5.8bar

Pojemność zbiorników buforowych:                                          2x150 l

Dokładność pomiaru przepływu wody:                                      10%

Rama natryskowa 4x10m

Sumaryczna ilość dysz:                                                           84

Pole natrysku:                                                                         4.2 x 9.8 m

Rama natryskowa 6x10m

Sumaryczna ilość dysz:                                                          126

Pole natrysku:                                                                         6.3 x 9.8 m

Rama natryskowa 6x14

Sumaryczna ilość dysz:                                                          180

Pole natrysku:                                                                         6.3 x 14.0 m