Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Maszyna wytrzymałościowa do zrywania rur preizolowanych Grzałki rurowe - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia rur preizolowanych Komora cieplna - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia Maszyna wytrzymałościowa do badania siły zrywającej Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi Tunel hydrodynamiczny Stacjonarne stanowisko do badania okien i drzwi Stanowisko do badania wierteł dentystycznych in situ Maszyna wytrzymałościowa do badania wierteł dentystycznych Maszyna wytrzymałościowa 30kN Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności przegród budynków Stanowisko do dynamicznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501-6 Aparatura do statycznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501- 4 Aparatura do badań termicznych zgodnie z normą AAMA 501-5 Stacja buforowa i ramy natryskowe Stanowisko do badania przyrządów zjazdowych zgodnie z normą PN EN 341 Stanowisko do badania drzwi na odkształcenia dynamiczne Stanowisko do badania odporności paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na uderzenie kulą gradową Stanowisko do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych Zespół do generowania cyklicznych wymuszeń siły Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron v2 Stanowisko do zgniatania baterii Prasa hydrauliczna 100kN Prasa płytowa w wykonaniu specjalnym Stanowisko do pomiarów hydraulicznych Stanowisko do badania zaworów w kąpieli wodnej Stanowisko do testowania zaworów w strumieniu powietrza Stanowisko do sprawdzania wytrzymałości oraz szczelności zaworu Stanowisko do sprawdzania szczelności trzpienia zaworu termostatycznego Stanowisko do badania wytrzymałości korpusu zaworu termostatycznego na moment gnący Stanowisko do badania głowicy zaworu termostatycznego na moment obrotowy i gnący. Stanowisko do sprawdzania siłowników termoelektrycznych Eksperymentalne ogniwo paliwowe SOFC Stanowisko do badania odporności powierzchni sportowych na obciążenia toczne Trybologia Projekty

Stanowisko do badania przyrządów zjazdowych zgodnie z normą PN EN 341

Opis stanowiska 

Opisywane stanowisko służy do badania przyrządów zjazdowych zgodnie z normą PN EN 341 i umożliwia wykonanie całego cyklu opisanych w niej prób.

Podczas próby poszczególne wartości mierzone wyświetlane są w dedykowanej aplikacji komputerowej, a po wykonaniu prób możliwe jest wygenerowanie raportu z badań

Dane techniczne:

 • Zewnętrzna temperatura pracy:                                                10¸40°C
 • Wilgotność:                                                                             do 50%
 • Napięcie robocze:                                                                   400 VAC
 • Zasilanie:                                                                                 trójfazowe
 • Długość kabla zasilającego:                                                     10m
 • Moc sumaryczna:                                                                    8.0kW
 • Zakres prędkości liny:                                                 0.5 ÷ 2.6m/s
 • Maksymalna siła ciągnąca:                                                      2000N
 • Pojemność bębna:                                                                  150m liny ø11
 • Wymiary (długość x szerokość x wysokość):               160 x 100 x 80
 • Waga:                                                                                     180kg

 

1. Stanowisko, którego dotyczy niniejsza dokumentacja bezwzględnie powinno być zakotwione lub zamocowane na stałe do stabilnej ramy.

2. Lina o średnicy 6 do 11mm

3. Zblocze o udźwigu 2x większym niż przewidywany ciężar. Należy tez uwzględnić współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń dynamicznych.

4. Punkt mocowania 

5. Odcinek liny miedzy przyrządem a zbloczem musi mieć odpowiednią długość pozwalającą na zatrzymanie napędu w przypadku zblokowania przyrządu. 

6. Badany przyrząd zjazdowy.

7. Ciężar minimalnie 30kg, maksymalnie 200kg. Minimalny ciężar jest potrzebny do prawidłowego naciągu liny i poprawnych pomiarów długości.

8. Lina zabezpieczająca. 

 

Okno porogramu roboczego wygląda następująco: 

Pliki do pobrania: