Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Maszyna wytrzymałościowa do zrywania rur preizolowanych Grzałki rurowe - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia rur preizolowanych Komora cieplna - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia Maszyna wytrzymałościowa do badania siły zrywającej Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi Tunel hydrodynamiczny Stacjonarne stanowisko do badania okien i drzwi Stanowisko do badania wierteł dentystycznych in situ Maszyna wytrzymałościowa do badania wierteł dentystycznych Maszyna wytrzymałościowa 30kN Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności przegród budynków Stanowisko do dynamicznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501-6 Aparatura do statycznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501- 4 Aparatura do badań termicznych zgodnie z normą AAMA 501-5 Stacja buforowa i ramy natryskowe Stanowisko do badania przyrządów zjazdowych zgodnie z normą PN EN 341 Stanowisko do badania drzwi na odkształcenia dynamiczne Stanowisko do badania odporności paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na uderzenie kulą gradową Stanowisko do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych Zespół do generowania cyklicznych wymuszeń siły Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron v2 Stanowisko do zgniatania baterii Prasa hydrauliczna 100kN Prasa płytowa w wykonaniu specjalnym Stanowisko do pomiarów hydraulicznych Stanowisko do badania zaworów w kąpieli wodnej Stanowisko do testowania zaworów w strumieniu powietrza Stanowisko do sprawdzania wytrzymałości oraz szczelności zaworu Stanowisko do sprawdzania szczelności trzpienia zaworu termostatycznego Stanowisko do badania wytrzymałości korpusu zaworu termostatycznego na moment gnący Stanowisko do badania głowicy zaworu termostatycznego na moment obrotowy i gnący. Stanowisko do sprawdzania siłowników termoelektrycznych Eksperymentalne ogniwo paliwowe SOFC Stanowisko do badania odporności powierzchni sportowych na obciążenia toczne Trybologia Projekty

Stanowisko do badania odporności paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na uderzenie kulą gradową

Stanowisko do badania odporności paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na uderzenie kulą gradową składa się z części mechanicznej umożliwiającej ustawianie lufy pod zadanym kątem i na zadanej wysokości oraz z części elektroniczno-pneumatyzcnej umożliwiającej dobór odpowiednich parametrów, gwarantujących wyrzut kuli lodowej o zadanej średnicy z zadaną prędkością.

Stanowisko została w całości zaprojektowane i wykonane w firmie Elbit.

 


Dane techniczne:

Zakres kalibrów:    15, 25, 35, 45, 55, 65, 75mm
Regulacja położenie lufy w pionie: 185 - 2930 mm
Regulacja kąta lufy: 0 - 90stopni
Sprężone powietrze: min 4bar, max 6 bar
 

Instalacja elektryczna
Napięcie robocze: 230 V
Moc: 300W
Długość przewodu zasilającego: 5m
Długość przewodu sterującego: 10m
 

Pozostałe parametry:
Temperatura pracy: 0-50C
Wilgotność: do 70%
Ciężar: ok. 150kg
 

Bramka fotooptyczna
Zakres pomiarowy prędkości: 1 - 50m/s
Dokładność pomiaru prędkości: 1%
Baza pomiarowa: 200mm
Zakres mierzonych średnic: 15 - 75mm


Do stanowiska opracowana została również aplikacja komputerowa służąca do wprowadzania parametrów strzału i rejestrująca wyniki prędkości wylatujących kul.

 


Pliki do pobrania: