Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Maszyna wytrzymałościowa do zrywania rur preizolowanych Grzałki rurowe - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia rur preizolowanych Komora cieplna - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia Maszyna wytrzymałościowa do badania siły zrywającej Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi Tunel hydrodynamiczny Stacjonarne stanowisko do badania okien i drzwi Stanowisko do badania wierteł dentystycznych in situ Maszyna wytrzymałościowa do badania wierteł dentystycznych Maszyna wytrzymałościowa 30kN Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności przegród budynków Stanowisko do dynamicznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501-6 Aparatura do statycznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501- 4 Aparatura do badań termicznych zgodnie z normą AAMA 501-5 Stacja buforowa i ramy natryskowe Stanowisko do badania przyrządów zjazdowych zgodnie z normą PN EN 341 Stanowisko do badania drzwi na odkształcenia dynamiczne Stanowisko do badania odporności paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na uderzenie kulą gradową Stanowisko do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych Zespół do generowania cyklicznych wymuszeń siły Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron v2 Stanowisko do zgniatania baterii Prasa hydrauliczna 100kN Prasa płytowa w wykonaniu specjalnym Stanowisko do pomiarów hydraulicznych Stanowisko do badania zaworów w kąpieli wodnej Stanowisko do testowania zaworów w strumieniu powietrza Stanowisko do sprawdzania wytrzymałości oraz szczelności zaworu Stanowisko do sprawdzania szczelności trzpienia zaworu termostatycznego Stanowisko do badania wytrzymałości korpusu zaworu termostatycznego na moment gnący Stanowisko do badania głowicy zaworu termostatycznego na moment obrotowy i gnący. Stanowisko do sprawdzania siłowników termoelektrycznych Eksperymentalne ogniwo paliwowe SOFC Stanowisko do badania odporności powierzchni sportowych na obciążenia toczne Trybologia Projekty

Stanowisko do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych

Stanowisko do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych zostało opracowane i wykonane w firmie Elbit. Umożliwia ono badania zgodnie z normą PN-EN 13141-1:2019-03  Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych.

Stanowisko umożliwia badanie dowolnych nawiewników i kratek transferowych oraz uzyskiwanie powtarzalnych i dokładnych wyników potwierdzonych odpowiednimi dokumentami z akredytowanych laboratoriów.

Proces pomiarowy jest w pełni zautomatyzowany. Operator ma możliwość wyboru uprzednio zdefiniowanych procedur pomiarowych, zapisania wyników oraz wygenerowania karty badania. Operator ma też możliwość definiowana własnych procedur oraz nowych kart badań.


Parametry podstawowe:

Zewnętrzna temperatura pracy:                                             10 do 40°C

Wilgotność:                                                                           do 50%

Napięcie robocze:                                                                  400 VAC

Zasilanie:                                                                               trójfazowe

Długość kabla zasilającego:                                                   8m

Moc sumaryczna:                                                                  3.5kW

Parametry techniczne stanowiska:

Zakres ciśnień roboczych:                                                     +700 ÷ -700Pa

Zakres przepływu powietrza:                                                -2000 ÷ 200m3/h

Zakres przepływu wody:                                                      1l ÷ 30l/min


Do stanowiska opracowana została również aplikacja komputerowa służąca do automatycznego przeprowadzania badań.

 


Pliki do pobrania: