Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Maszyna wytrzymałościowa do zrywania rur preizolowanych Grzałki rurowe - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia rur preizolowanych Komora cieplna - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia Maszyna wytrzymałościowa do badania siły zrywającej Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi Tunel hydrodynamiczny Stacjonarne stanowisko do badania okien i drzwi Stanowisko do badania wierteł dentystycznych in situ Maszyna wytrzymałościowa do badania wierteł dentystycznych Maszyna wytrzymałościowa 30kN Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności przegród budynków Stanowisko do dynamicznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501-6 Aparatura do statycznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501- 4 Aparatura do badań termicznych zgodnie z normą AAMA 501-5 Stacja buforowa i ramy natryskowe Stanowisko do badania przyrządów zjazdowych zgodnie z normą PN EN 341 Stanowisko do badania drzwi na odkształcenia dynamiczne Stanowisko do badania odporności paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na uderzenie kulą gradową Stanowisko do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych Zespół do generowania cyklicznych wymuszeń siły Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron v2 Stanowisko do zgniatania baterii Prasa hydrauliczna 100kN Prasa płytowa w wykonaniu specjalnym Stanowisko do pomiarów hydraulicznych Stanowisko do badania zaworów w kąpieli wodnej Stanowisko do testowania zaworów w strumieniu powietrza Stanowisko do sprawdzania wytrzymałości oraz szczelności zaworu Stanowisko do sprawdzania szczelności trzpienia zaworu termostatycznego Stanowisko do badania wytrzymałości korpusu zaworu termostatycznego na moment gnący Stanowisko do badania głowicy zaworu termostatycznego na moment obrotowy i gnący. Stanowisko do sprawdzania siłowników termoelektrycznych Eksperymentalne ogniwo paliwowe SOFC Stanowisko do badania odporności powierzchni sportowych na obciążenia toczne Trybologia Projekty

Zespół do generowania cyklicznych wymuszeń siły

 

W opracowanej na zlecenie firmy zewnętrznej stanowisku zainstalowany został sterownik przemysłowy zarządzający podstawowymi funkcjami urządzenia (kontrola ruchu, przetwarzanie danych pomiarowych itd.) Do urządzenia dołączony jest aplikacja komputerowa przy pomocy której realizowane są funkcje rejestracji i wizualizacji danych pomiarowych, obliczeń i zadawania danych sterujących.

 

W podstawowym układzie urządzenie spełnia funkcję klasycznej maszyny wytrzymałościowej. Siłownik zamocowany na sztywnej ramie umożliwia przykładanie sił ściskających lub rozciągających do próbki i pomiar sił i położeń.

 

W dodatkowej funkcjonalności urządzenie służy jako cykliczny zadajnik siły zrywającej.


Podstawowe dane stanowiska:

                       

Maksymalna siła:

±100kN

Czas cyklu pracy:

ciągły

Skok siłownika:

100 mm

Prędkość siłownika:

1000mm/min

Zbiornik hydrauliczny:

25 l

Głowica pomiaru siły

 

Zakres pomiarowy:

±100kN

Dopuszczalne przeciążenie (pomiarowe):

±150kN

Dokładność pomiaru siły:

0.5%

Liniał pomiaru położenia

 

Zakres pomiarowy:

100mm

Dokładność pomiaru położenia:

±0.5%

Instalacja elektryczna

 

Napięcie robocze:

3x400 V

Moc:

3kW

Długość przewodów u. sterowania/siłownik:

8m

Pozostałe parametry:

 

Temperatura pracy:    

0¸40°C

Wilgotność:   

do 70% bez kondensacji

Wymiary ramy sz. x dł. x wy.:

27x26,5x48cm

Ciężar ramy:

ok. 50kg

Wymiary siłownika ϕ x dł.:

Wymiary zasilacza wy. x dł. x sz.:

Ciężar zasilacza: 60kg

150 x 300mm

94 x 39,5 x 60cm

 


Do stanowiska opracowana została również aplikacja komputerowa służąca do automatycznego przeprowadzania badań.

 


Pliki do pobrania: