Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Maszyna wytrzymałościowa do zrywania rur preizolowanych Grzałki rurowe - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia rur preizolowanych Komora cieplna - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia Maszyna wytrzymałościowa do badania siły zrywającej Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi Tunel hydrodynamiczny Stacjonarne stanowisko do badania okien i drzwi Stanowisko do badania wierteł dentystycznych in situ Maszyna wytrzymałościowa do badania wierteł dentystycznych Maszyna wytrzymałościowa 30kN Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności przegród budynków Stanowisko do dynamicznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501-6 Aparatura do statycznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501- 4 Aparatura do badań termicznych zgodnie z normą AAMA 501-5 Stacja buforowa i ramy natryskowe Stanowisko do badania przyrządów zjazdowych zgodnie z normą PN EN 341 Stanowisko do badania drzwi na odkształcenia dynamiczne Stanowisko do badania odporności paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na uderzenie kulą gradową Stanowisko do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych Zespół do generowania cyklicznych wymuszeń siły Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron v2 Stanowisko do zgniatania baterii Prasa hydrauliczna 100kN Prasa płytowa w wykonaniu specjalnym Stanowisko do pomiarów hydraulicznych Stanowisko do badania zaworów w kąpieli wodnej Stanowisko do testowania zaworów w strumieniu powietrza Stanowisko do sprawdzania wytrzymałości oraz szczelności zaworu Stanowisko do sprawdzania szczelności trzpienia zaworu termostatycznego Stanowisko do badania wytrzymałości korpusu zaworu termostatycznego na moment gnący Stanowisko do badania głowicy zaworu termostatycznego na moment obrotowy i gnący. Stanowisko do sprawdzania siłowników termoelektrycznych Eksperymentalne ogniwo paliwowe SOFC Stanowisko do badania odporności powierzchni sportowych na obciążenia toczne Trybologia Projekty

Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron v2

Opisywana w niniejszym opracowaniu modernizacja maszyny wytrzymałościowej powstała na zlecenie firmy komercyjnej w 2021 roku. Podczas prac nad maszyną bazowano na poprzednich modernizacjach podobnych maszyn wytrzymałościowych i zastosowano podobne rozwiązania.

W zmodernizowanej maszynie zainstalowany został dedykowany sterownik przemysłowy zarządzający podstawowymi funkcjami urządzenia (kontrola ruchu, przetwarzanie danych pomiarowych itd.) Do urządzenia dołączony jest komputer przenośny typu laptop przy pomocy którego realizowane są funkcje rejestracji i wizualizacji danych pomiarowych, obliczeń i zadawania danych sterujących.

W opisywanym wariancie modernizacji istniejące bloki elektryczno-mechaniczne zastąpione zostały wykonanymi specjalnie pod kątem tego opracowania nowoczesnymi układami elektronicznymi.

W szczególności:

- blok rejestratora wraz ze wzmacniaczem pomiarowym głowicy zastąpiony został kartami pomiarowymi sterownika (20÷40kHz, 16bitów, 2 kanały), zaprojektowanymi  układami wzmacniaczy mostków tensometrycznych oraz wykonanych w firmie Elbit  układami pomiaru położenia, zaś rejestracja odbywa się  w komputerze wewnętrznym.

- zespół sterowania belki, amplidyna, serwowzmacniacz, selsyn z układem napędowym oraz zasilacz zastąpiony został silnikiem prądu stałego (momentowym)                     z układami serwonapędowymi w wielopętlowym układzie regulacji (pomiar położenia, prędkości, prądu) o odpowiedniej mocy.

- części mechaniczne (przekładnia, zespoły śrub napędowych i belki poprzecznej) pozostały bez zmian

- W ramach modernizacji wykonana została głowica ściskająco – rozciągająca o zakresie 100kN;

- W ramach modernizacji przewidziano przyszłościowo doposażenie maszyny w piec komorowy do utrzymywania stałej temperatury;

- Modernizacja uwzględnia także uruchomienie i zintegrowanie z oryginalnymi  głowicami pomiarowymi firmy Instron;

-  W ramach modernizacji wykonano wzorcowanie dwóch głowic o zakresach ±100kN.

 


Podstawowe dane maszyny po modernizacji:                                       

Maksymalny nacisk

±100kN

Czas cyklu pracy

ciągły

Skok trawersy

1000 mm

Prędkość trawersy (przełożenie Lo):

0.001 ¸ 0.03mm/s

Prędkość trawersy (przełożenie Hi):

0.01 ¸ 0.3mm/s

Instalacja elektryczna

 

Napięcie robocze

230 V

Pobór prądu:  

1.5kW

Częstotliwość prądu

50 Hz

Temperatura pracy:    

0¸40°C

Wilgotność:   

do 50%

Głowica pomiaru siły

 

Zakres pomiarowy:

±100kN

Przeciążenie wytrzymałościowe:

±150kN

Dokładność pomiaru siły (rozciąganie):

0.5%

Dokładność pomiaru siły (ściskanie):

1%

Liniał pomiaru położenia

 

Zakres pomiarowy:

1000mm

Dokładność pomiaru położenia:

±40μm

 

Do urządzenia opracowana została również aplikacja komputerowa.

 


Pliki do pobrania: