Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Maszyna wytrzymałościowa do zrywania rur preizolowanych Grzałki rurowe - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia rur preizolowanych Komora cieplna - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia Maszyna wytrzymałościowa do badania siły zrywającej Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi Tunel hydrodynamiczny Stacjonarne stanowisko do badania okien i drzwi Stanowisko do badania wierteł dentystycznych in situ Maszyna wytrzymałościowa do badania wierteł dentystycznych Maszyna wytrzymałościowa 30kN Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności przegród budynków Stanowisko do dynamicznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501-6 Aparatura do statycznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501- 4 Aparatura do badań termicznych zgodnie z normą AAMA 501-5 Stacja buforowa i ramy natryskowe Stanowisko do badania przyrządów zjazdowych zgodnie z normą PN EN 341 Stanowisko do badania drzwi na odkształcenia dynamiczne Stanowisko do badania odporności paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na uderzenie kulą gradową Stanowisko do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych Zespół do generowania cyklicznych wymuszeń siły Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron v2 Stanowisko do zgniatania baterii Prasa hydrauliczna 100kN Prasa płytowa w wykonaniu specjalnym Stanowisko do pomiarów hydraulicznych Stanowisko do badania zaworów w kąpieli wodnej Stanowisko do testowania zaworów w strumieniu powietrza Stanowisko do sprawdzania wytrzymałości oraz szczelności zaworu Stanowisko do sprawdzania szczelności trzpienia zaworu termostatycznego Stanowisko do badania wytrzymałości korpusu zaworu termostatycznego na moment gnący Stanowisko do badania głowicy zaworu termostatycznego na moment obrotowy i gnący. Stanowisko do sprawdzania siłowników termoelektrycznych Eksperymentalne ogniwo paliwowe SOFC Stanowisko do badania odporności powierzchni sportowych na obciążenia toczne Trybologia Projekty

Stanowisko do zgniatania baterii Prasa hydrauliczna 100kN

Stanowisko do zgniatania baterii, prasa hydrauliczna 100 kN pozwala na wykonywanie testów zgniatania baterii i ogniw litowych z siłą 12-105kN. Stanowisko umożliwia wykonywanie badań próbek zgodnie z metodami opisanymi w:

  1. Regulaminie nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego [2015/505]  - procedury badań REESS: 8D Integralność mechaniczna.
  1. Zalecenia ONZ dotyczące transportu towarów niebezpiecznych. Podręcznik badań
    i kryteria. Wydanie 6, 1 poprawka do wydania 6 – Badanie T.6 Zgniecenie

Stanowisko hydrauliczne posiada regulowaną siłę oraz prędkość zgniatania. Całością procesu zarządza sterownik przemysłowy z wbudowanym interfejsem ethernetowym do zdalnego sterowania.


Parametry podstawowe:

Zewnętrzna temperatura pracy:                                             10 do 40 ° C

Wilgotność:                                                                           do 50 %

Napięcie robocze:                                                                  400 VAC

Zasilanie:                                                                               trójfazowe

Długość kabla zasilającego:                                                   8 m

Moc sumaryczna:                                                                  7.5 kW

Hydraulika:

Ciśnienie robocze:                                                                250 bar

Średnica wewnętrzna siłownika:                                          ϕ80mm

Średnica tłoczyska:                                                               ϕ50mm

Skok siłownika:                                                                     1050mm

Maksymalna prędkość wysuwu:                                           53mm/s

Maksymalna prędkość chowania:                                         87mm/s

Maksymalna siła pchająca:                                                    125kN

Pojemność zbiornika oleju:                                                   70 litrów

Olej hydrauliczny:                                                                 HL-46

Konstrukcja mechaniczna.

Wymiary zewnętrzne:                                                                      

Wymiary zewn. (dług. x szer. x wys.):                                 320 x 270 x 262 cm

Wymiary komory (dług. x szer. x wys.):                               300 x 250 x 100 cm

Waga:                                                                                    ok. 2400 kg

Parametry zamontowanych czujników:

Zakres pomiarowy czujnika siły:                                           -10 ÷ 10T

Dokładność czujnika siły:                                                     0.25% FS

Zakres pomiarowy czujnika położenia:                                 1200mm

Dokładność czujnika położenia:                                           5µm

Zakres pomiarowy czujnika napięcia:                                   1kV


Do urządzenia opracowana została również aplikacja komputerowa.

 


Pliki do pobrania: