Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Maszyna wytrzymałościowa do zrywania rur preizolowanych Grzałki rurowe - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia rur preizolowanych Komora cieplna - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia Maszyna wytrzymałościowa do badania siły zrywającej Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi Tunel hydrodynamiczny Stacjonarne stanowisko do badania okien i drzwi Stanowisko do badania wierteł dentystycznych in situ Maszyna wytrzymałościowa do badania wierteł dentystycznych Maszyna wytrzymałościowa 30kN Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności przegród budynków Stanowisko do dynamicznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501-6 Aparatura do statycznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501- 4 Aparatura do badań termicznych zgodnie z normą AAMA 501-5 Stacja buforowa i ramy natryskowe Stanowisko do badania przyrządów zjazdowych zgodnie z normą PN EN 341 Stanowisko do badania drzwi na odkształcenia dynamiczne Stanowisko do badania odporności paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na uderzenie kulą gradową Stanowisko do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych Zespół do generowania cyklicznych wymuszeń siły Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron v2 Stanowisko do zgniatania baterii Prasa hydrauliczna 100kN Prasa płytowa w wykonaniu specjalnym Stanowisko do pomiarów hydraulicznych Stanowisko do badania zaworów w kąpieli wodnej Stanowisko do testowania zaworów w strumieniu powietrza Stanowisko do sprawdzania wytrzymałości oraz szczelności zaworu Stanowisko do sprawdzania szczelności trzpienia zaworu termostatycznego Stanowisko do badania wytrzymałości korpusu zaworu termostatycznego na moment gnący Stanowisko do badania głowicy zaworu termostatycznego na moment obrotowy i gnący. Stanowisko do sprawdzania siłowników termoelektrycznych Eksperymentalne ogniwo paliwowe SOFC Stanowisko do badania odporności powierzchni sportowych na obciążenia toczne Trybologia Projekty

Prasa płytowa w wykonaniu specjalnym

Prasa płytowa w wykonaniu specjalnym siły służy do prowadzenia badań laboratoryjnych związanych z opracowywaniem nowych materiałów.

Urządzenie umożliwia wykonywanie prasowań z regulowaną siłą do 250 kN przy temperaturze stempli do 300°C.

Prasa ma możliwość zadawania maksymalnej siły nacisku w zakresie wartości projektowych (od minimalnego nacisku do maksymalnego) oraz regulacji prędkości ruchu tłoczyska w zakresie 10 do 100% wartości maksymalnej.

Prasa składa się z dwóch części: siłownika z płytami grzejnymi i klatką zabezpieczającą posadowioną na nóżkach oraz zasilacza hydraulicznego z aparaturą sterującą.

Układ sterujący wyposażony jest w dwa oddzielne regulatory PID (dla każdej płyty) z możliwością zadawania temperatur od temp. pokojowej do maksymalnej.


Podstawowe dane stanowiska:                 

Instalacja hydrauliczna:

 

Maksymalny nacisk:

25.5 T (250kN)

Minimalny nacisk:

0.5 T (5kN)

Dokładność pomiaru siły nacisku:

0.5 % (do 20T)

Ciśnienie max w instalacji hydraulicznej:

250 bar

Ciśnienie nominalne w instalacji hydraulicznej:

 

200 bar

Wydajność pompy:

8 l/min

Skok tłoka:

31 cm

Średnica tłoczyska:

70 mm

Średnica tłoka:

110 mm

Pojemność zbiornika hydraulicznego:

60 dm3

Prędkość wysuwu siłownika:

14 mm/s

Prędkość chowania siłownika:

23 mm/s

Zakres regulacji prędkości:

10 – 100 %

Czas wysuwu (dla skoku 300mm):

21 s

Czas chowania (dla skoku 300mm):

13 s

Maksymalna siła pchająca:

260 kN

 

 

Rama:

 

Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość):

1850 x 710 x 800 mm

Waga:

Ok. 250 kg

Maksymalna odległość między stolikami:

300 mm

 

 

Instalacja elektryczna:

 

Napięcie robocze:

3 x 400 V

Pobór prądu:  

8 kW (maksymalnie)

Napięcie sterowania:

24 V

 

 

Silnik:

 

Moc:

4 KW

Obroty:

1450 obr / min

Częstotliwość prądu:

50 Hz

 

 

Pozostałe parametry:

 

Ciężar prasy:

Ok. 200 kg

Wymiary płyt grzejnych:

200x200 mm

Maksymalna temperatura pracy płyt:

300°C

Typ oleju:

HL46

Stopień ochrony obudowy:

IP32

Temperatura pracy:    

0 do 40°C

Wilgotność:   

do 50%

 

Pliki do pobrania: