Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Maszyna wytrzymałościowa do zrywania rur preizolowanych Grzałki rurowe - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia rur preizolowanych Komora cieplna - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia Maszyna wytrzymałościowa do badania siły zrywającej Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi Tunel hydrodynamiczny Stacjonarne stanowisko do badania okien i drzwi Stanowisko do badania wierteł dentystycznych in situ Maszyna wytrzymałościowa do badania wierteł dentystycznych Maszyna wytrzymałościowa 30kN Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności przegród budynków Stanowisko do dynamicznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501-6 Aparatura do statycznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501- 4 Aparatura do badań termicznych zgodnie z normą AAMA 501-5 Stacja buforowa i ramy natryskowe Stanowisko do badania przyrządów zjazdowych zgodnie z normą PN EN 341 Stanowisko do badania drzwi na odkształcenia dynamiczne Stanowisko do badania odporności paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na uderzenie kulą gradową Stanowisko do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych Zespół do generowania cyklicznych wymuszeń siły Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron v2 Stanowisko do zgniatania baterii Prasa hydrauliczna 100kN Prasa płytowa w wykonaniu specjalnym Stanowisko do pomiarów hydraulicznych Stanowisko do badania zaworów w kąpieli wodnej Stanowisko do testowania zaworów w strumieniu powietrza Stanowisko do sprawdzania wytrzymałości oraz szczelności zaworu Stanowisko do sprawdzania szczelności trzpienia zaworu termostatycznego Stanowisko do badania wytrzymałości korpusu zaworu termostatycznego na moment gnący Stanowisko do badania głowicy zaworu termostatycznego na moment obrotowy i gnący. Stanowisko do sprawdzania siłowników termoelektrycznych Eksperymentalne ogniwo paliwowe SOFC Stanowisko do badania odporności powierzchni sportowych na obciążenia toczne Trybologia Projekty

Stanowisko do pomiarów hydraulicznych

Stanowisko służy do zdejmowania charakterystyk zaworów termostatycznych oraz wyznaczania ich punku pracy przy różnych warunkach.

Stanowisko zbudowane jest z testowego obiegu wodnego, w którym mierzone, zadawane

i rejestrowane są poszczególne parametry takie jak: ciśnienie statyczne, ciśnienie różnicowe na zaworze, temperatura i przepływ. Zmiana tych czterech parametrów pozwala na wykreślanie dowolnych charakterystyk zaworu.

Całość procesu jest zautomatyzowana i wykonywana pod nadzorem programu komputerowego, na którym następuje rejestracja próby i generowanie karty badania.

Większość standardowych przebiegów jest zdefiniowana w programie zgodnie z normą PN EN 215.

Każdy element stanowiska, tj. część mechaniczna, instalacje wodna, pneumatyczna

i elektryczna oraz oprogramowanie zostały opracowane w firmie Elbit.


Podstawowe dane stanowiska:                              

Parametry podstawowe:

Zewnętrzna temperatura pracy:                                             10 do 40 ° C.

Wilgotność:                                                                           do 50 %.

Napięcie robocze:                                                                  230 VAC.

Zasilanie:                                                                               jednofazowe.

Długość kabla zasilającego:                                                   5m.

Moc sumaryczna:                                                                  3.0 kW.

Rodzaj pracy:                                                                        ciągła.

Wymiary stanowiska (szer. x głęb. x wys.):                          160 x 75 x 155cm.

Wymagane przyłącza:                                                           woda zimna, kanalizacja.

Ciśnienie przyłącza wody:                                                    > 1.5bar.

Średnica odpływu:                                                                > 30mm.

 

Czujnik ciśnienia powietrza (pomocniczy):

Zakres pomiarowy:                                                                16 bar.

Dopuszczalne przeciążenie:                                                  32 bar.

Dokładność:                                                                          0.5 %.

 

Czujnik ciśnienia statycznego wody:

Zakres pomiarowy:                                                                16 bar.

Dopuszczalne przeciążenie:                                                  32 bar.

Dokładność:                                                                          0.5 %.

 

Czujnik ciśnienia różnicowego wody:

Zakres pomiarowy:                                                               1 bar

Dopuszczalne przeciążenie:                                                  3 bar

Dokładność:                                                                          0.5 %

 

Czujnik temperatury:

Rodzaj czujnika:                                                                   oporowy PT100 klasa A

Zakres pomiaru:                                                                    0 - 100°C

Dokładność pomiaru: (w zakresie 50-80°C):                                   0.05°C

 

Czujnik przepływu MAG3100P + MAG6000:

Średnica rury pomiarowej:                                                    DN15

Zakres pomiarowy:                                                               0 – 100 L/min

Dokładność od 5 L/min:                                                       0.25 %

Dokładność poniżej 5 L/min:                                                0.125/v[m/s] [%]

            Dla 0.55 L/min:                                                         2.5%

            Dla 0.1667 L/min:                                                     7.9%

            Dla 0.083 L/min:                                                       16%


Do urządzenia opracowana została również aplikacja komputerowa.

 


Pliki do pobrania: