Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Maszyna wytrzymałościowa do zrywania rur preizolowanych Grzałki rurowe - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia rur preizolowanych Komora cieplna - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia Maszyna wytrzymałościowa do badania siły zrywającej Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi Tunel hydrodynamiczny Stacjonarne stanowisko do badania okien i drzwi Stanowisko do badania wierteł dentystycznych in situ Maszyna wytrzymałościowa do badania wierteł dentystycznych Maszyna wytrzymałościowa 30kN Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności przegród budynków Stanowisko do dynamicznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501-6 Aparatura do statycznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501- 4 Aparatura do badań termicznych zgodnie z normą AAMA 501-5 Stacja buforowa i ramy natryskowe Stanowisko do badania przyrządów zjazdowych zgodnie z normą PN EN 341 Stanowisko do badania drzwi na odkształcenia dynamiczne Stanowisko do badania odporności paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na uderzenie kulą gradową Stanowisko do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych Zespół do generowania cyklicznych wymuszeń siły Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron v2 Stanowisko do zgniatania baterii Prasa hydrauliczna 100kN Prasa płytowa w wykonaniu specjalnym Stanowisko do pomiarów hydraulicznych Stanowisko do badania zaworów w kąpieli wodnej Stanowisko do testowania zaworów w strumieniu powietrza Stanowisko do sprawdzania wytrzymałości oraz szczelności zaworu Stanowisko do sprawdzania szczelności trzpienia zaworu termostatycznego Stanowisko do badania wytrzymałości korpusu zaworu termostatycznego na moment gnący Stanowisko do badania głowicy zaworu termostatycznego na moment obrotowy i gnący. Stanowisko do sprawdzania siłowników termoelektrycznych Eksperymentalne ogniwo paliwowe SOFC Stanowisko do badania odporności powierzchni sportowych na obciążenia toczne Trybologia Projekty

Stanowisko do badania zaworów w kąpieli wodnej

Stanowisko do testowania zaworu termostatycznego w kąpieli wodnej przez całkowicie zanurzenie elementu termostatycznego w wodzie. Stanowisko zapewnia wyrównany rozkład temperatur poprzez ciągłe mieszanie wody.

Wyposażone jest w układy grzania i chłodzenia z rozbudowanym układem sterującym, pozwalającym nie tylko na zadawanie temperatury docelowej, ale także na ustawianie i stabilizację prędkości dojścia.

Stanowisko ma możliwość pracy autonomicznej – wyposażone jest w wyświetlacz LCD

oraz prosty interfejs do wprowadzania wartości zadanych, oraz możliwość pracy z nadrzędnym układem sterowania. Sterowanie w tym drugim trybie jest zautomatyzowane i wykonywane pod nadzorem programu komputerowego, na którym następuje rejestracja próby i wyświetlanie przebiegów.

Każdy element stanowiska, tj. część mechaniczna, układ elektryczny i elektroniczny oraz oprogramowanie zostały opracowane w firmie Elbit.


Podstawowe dane stanowiska:                              

Parametry podstawowe:

Zewnętrzna temperatura pracy:                                            10 do 25°C

Wilgotność:                                                                           do 50%

Napięcie robocze:                                                                  230 VAC

Zasilanie:                                                                               jednofazowe

Długość kabla zasilającego:                                                  5m

Moc sumaryczna:                                                                  600W

Rodzaj pracy:                                                                        ciągła

Wymiary stanowiska (szer. x głęb. x wys.):                          60 x 50 x 40cm

Pojemność zbiornika wodnego znamionowa:                       5.0 dm3

Pojemność zbiornika wodnego maksymalna:                       6.6 dm3

Masa (bez wody):                                                                 ok. 25kg

 

Czujnik temperatury:

Rodzaj czujnika:                                                                   oporowy PT100, klasa A

Ilość czujników:                                                                    2

Zakres pomiaru:                                                                    0 do 50°C

Dokładność pomiaru (dla zakresu 4¸40°C):                         0.02°C

Rozdzielczość:                                                                      0.003°C


Do urządzenia opracowana została również aplikacja komputerowa.

 


Pliki do pobrania: