Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Maszyna wytrzymałościowa do zrywania rur preizolowanych Grzałki rurowe - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia rur preizolowanych Komora cieplna - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia Maszyna wytrzymałościowa do badania siły zrywającej Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi Tunel hydrodynamiczny Stacjonarne stanowisko do badania okien i drzwi Stanowisko do badania wierteł dentystycznych in situ Maszyna wytrzymałościowa do badania wierteł dentystycznych Maszyna wytrzymałościowa 30kN Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności przegród budynków Stanowisko do dynamicznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501-6 Aparatura do statycznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501- 4 Aparatura do badań termicznych zgodnie z normą AAMA 501-5 Stacja buforowa i ramy natryskowe Stanowisko do badania przyrządów zjazdowych zgodnie z normą PN EN 341 Stanowisko do badania drzwi na odkształcenia dynamiczne Stanowisko do badania odporności paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na uderzenie kulą gradową Stanowisko do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych Zespół do generowania cyklicznych wymuszeń siły Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron v2 Stanowisko do zgniatania baterii Prasa hydrauliczna 100kN Prasa płytowa w wykonaniu specjalnym Stanowisko do pomiarów hydraulicznych Stanowisko do badania zaworów w kąpieli wodnej Stanowisko do testowania zaworów w strumieniu powietrza Stanowisko do sprawdzania wytrzymałości oraz szczelności zaworu Stanowisko do sprawdzania szczelności trzpienia zaworu termostatycznego Stanowisko do badania wytrzymałości korpusu zaworu termostatycznego na moment gnący Stanowisko do badania głowicy zaworu termostatycznego na moment obrotowy i gnący. Stanowisko do sprawdzania siłowników termoelektrycznych Eksperymentalne ogniwo paliwowe SOFC Stanowisko do badania odporności powierzchni sportowych na obciążenia toczne Trybologia Projekty

Stanowisko do badania głowicy zaworu termostatycznego na moment obrotowy i gnący.

Stanowisko służy do właściwości wytrzymałościowych głowic zaworów termostatycznych
w warunkach In situ.

Funkcjonalnie, stanowisko zbudowane jest z układu wymuszającego zadane warunki rzeczywiste obiegu wody oraz układów mechanicznych do zadawania określonego momenty obrotowego i gnącego.

Całość procesu pomiarowego jest częściowo zautomatyzowana i wykonywana pod nadzorem programu komputerowego, na którym następuje rejestracja próby i generowanie karty badania.

Każdy element stanowiska, tj. część mechaniczna, układ elektryczny i oprogramowanie zostały opracowane w firmie Elbit.


Opis techniczny

Parametry podstawowe

Zewnętrzna temperatura pracy:                                            10 do 40°C

Wilgotność:                                                                           do 50%

Napięcie robocze:                                                                  230 VAC

Zasilanie:                                                                               jednofazowe

Długość kabla zasilającego:                                                  5m

Moc sumaryczna:                                                                  2kW

Rodzaj pracy:                                                                        ciągła

Wymiary stanowiska (szer. x głęb. x wys.):                          110 x 60 x 110cm

Ciśnienie zewnętrznej instalacji wodnej:                               2¸6 bar

Średnica badanych głowic:                                                   26 - 45mm

 

Czujnik ciśnienia:

Zakres pomiarowy:                                                               6bar

Dopuszczalne przeciążenie:                                                  12bar

Dokładność:                                                                          0.5%

Czujnik temperatury:

Rodzaj czujnika:                                                                   oporowy PT100, klasa A

Zakres pomiarowy:                                                               0-100°C

Czujnik siły:

Zakres pomiarowy:                                                               ±100kg

Dokładność:                                                                          33g


Do urządzenia opracowana została również aplikacja komputerowa.

 


Pliki do pobrania: