Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Maszyna wytrzymałościowa do zrywania rur preizolowanych Grzałki rurowe - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia rur preizolowanych Komora cieplna - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia Maszyna wytrzymałościowa do badania siły zrywającej Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi Tunel hydrodynamiczny Stacjonarne stanowisko do badania okien i drzwi Stanowisko do badania wierteł dentystycznych in situ Maszyna wytrzymałościowa do badania wierteł dentystycznych Maszyna wytrzymałościowa 30kN Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności przegród budynków Stanowisko do dynamicznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501-6 Aparatura do statycznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501- 4 Aparatura do badań termicznych zgodnie z normą AAMA 501-5 Stacja buforowa i ramy natryskowe Stanowisko do badania przyrządów zjazdowych zgodnie z normą PN EN 341 Stanowisko do badania drzwi na odkształcenia dynamiczne Stanowisko do badania odporności paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na uderzenie kulą gradową Stanowisko do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych Zespół do generowania cyklicznych wymuszeń siły Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron v2 Stanowisko do zgniatania baterii Prasa hydrauliczna 100kN Prasa płytowa w wykonaniu specjalnym Stanowisko do pomiarów hydraulicznych Stanowisko do badania zaworów w kąpieli wodnej Stanowisko do testowania zaworów w strumieniu powietrza Stanowisko do sprawdzania wytrzymałości oraz szczelności zaworu Stanowisko do sprawdzania szczelności trzpienia zaworu termostatycznego Stanowisko do badania wytrzymałości korpusu zaworu termostatycznego na moment gnący Stanowisko do badania głowicy zaworu termostatycznego na moment obrotowy i gnący. Stanowisko do sprawdzania siłowników termoelektrycznych Eksperymentalne ogniwo paliwowe SOFC Stanowisko do badania odporności powierzchni sportowych na obciążenia toczne Trybologia Projekty

Eksperymentalne ogniwo paliwowe SOFC

Eksperymentalne stanowisko badawcze z ogniwem paliwowym SOFC służy do określenia zależności w nowatorskiej wytwornicy wodoru i wyznaczenia optymalnych nastaw pozwalających zmaksymalizować wytwarzana energię elektryczną.

Odczyt wartości mierzonych odbywa się za pomocą graficznego wyświetlacza LCD, który jest jednocześnie ekranem dotykowym 

Na ekranie przedstawiono elementy blokowe stanowiska wraz wartościami mierzonymi
i parametrami sterowania. Są to:

T1 – temperatura za pierszą grzałką wytwornicy wodoru;

T3 - temperatura za drugą grzałką wytwornicy wodoru;

T2 - temperatura ogniwa SOFC (uwaga – producent nie przewidział pomiaru temperatury wewnątrz ogniwa w związku z tym możliwy jest tylko pomiar na zewnątrz. Różnica między wskazywaną temperaturą a rzeczywistą podczas nagrzewania wynosi około 100◦C);

Wyst1 – wysterowanie regulatora wytwornicy wodoru (wartość maks. to 250);

T1z – temperatura zadana dla obu grzałek wytwornicy wodoru.

Wyst2 – wysterowanie regulatora SOFC (wartość maks. to 250);

T2z – temperatura zadana SOFC (po znaku dzielenia gradient w stopniach C).

Vp – zmierzony przepływ paliwa w ml/min;

I1 – sumaryczny prąd obu grzałek wytwornicy wodoru;

U1 – napięcie zasilania grzałek wytwornicy wodoru;

I2 – prąd grzałki SOFC;

U2 – napięcie zasilania grzałki SOFC;

I3 – prąd generowany przez SOFC;

U3 – napięcie generowane przez SOFC;


Opis techniczny         

Ogniwo SOFC:

 

Temperatura pracy:

700 ÷ 800 ºC

Napięcie znamionowe:

21 ÷ 24V

Moc ogniwa (przy temp. 750 ºC):

≥700W

Degradacja ogniwa (dla 1000h przy temp pracy):

 

≤2%

Maksymalny gradient grzania:

4 ºC/min

Przepływ wodoru:

8÷15 l/min

Przepływ powietrza:

20 ÷ 35 l/min

Ciśnienie gazów na wlocie:

0.1 ÷ 0.3 bar

Izolacja termiczna:

Płyta ceramiczna LYTX-534B

Moc i napięcie robocze grzałki:

500W, 24V

 

 

Wytwornica wodoru:

 

Wymiary (długość, średnica wewnętrzna, zewnętrzna):

190, 22, 25 mm

Materiał:

Stal 304

Maksymalna odległość między stolikami:

300 mm

Izolacja termiczna:

Płyta ceramiczna LYTX-534B

Temperatura maksymalna:

700 ºC

Moc i napięcie robocze grzałek:

280W, 300W, 24V

 

 

Instalacja elektryczna stanowiska:

 

Napięcie robocze:

230V

Pobór prądu:  

1200W (maksymalnie)

Napięcie sterowania:

24 V

 

 

Pozostałe parametry:

 

Ciężar:

Ok. 60 kg

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość):

110x160x60 cm

Temperatura pracy:    

0¸40°C

Wilgotność:   

do 50%

 

Do urządzenia opracowana została również aplikacja komputerowa.

 


Pliki do pobrania: