Moduł logiczny wejść/wyjść dwustanowych – CIO2

Moduł logiczny CIO2 posiada w zależności od zamówienia do 4 wejść i do 3 wyjść dwustanowych o bardzo bogatych możliwościach. Każde wejście można zadeklarować jako wejście bezpośrednie, licznikowe lub wejście pomiaru czasu. Natomiast każde wyjście może pełnić funkcję wyjścia bezpośredniego, wyjścia generatora impulsu prostokątnego o programowalnym czasie trwania, wyjścia generatora prostokątnego o ustawianej częstotliwości i wreszcie wyjścia PWM.

Ustawiane parametry są zapamiętywane w wewnętrznej pamięci flash. Programowanie modułu następuje poprzez sieć Modbus, np. przy pomocy dołączonego oprogramowania narzędziowego.

Wszystkie wejścia i wyjścia są w pełni odseparowane galwanicznie od zasilania i sieci MODBUS. Wyjścia dwustanowe modułu wymagają osobnego zasilania. W zależności od jego napięcia (Uz), które może się zawierać w granicach 5 do 80VDC, otrzymujemy wyjścia dwustanowe 0-Uz. Takie rozwiązanie sprawia, że moduł jest bardzo uniwersalny i końcowy użytkownik może sam dostosować wyjścia do swoich potrzeb. Moduł posiada wspólną masę dla wejść i wyjść.

Dzięki hermetycznej obudowie moduł może pracować na zewnątrz pomieszczeń. Jest on przystosowany do zasilania z zewnętrznego źródła napięcia stałego, którego wartość powinna zawierać się w granicach od 10V do 30V. 

Moduł posiada wbudowane zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilania oraz wbudowany zestaw elementów przeciw przepięciowych chroniących go od przepięć powstałych na magistrali RS485/RS422. 

Pliki do pobrania: