Modernizacja analizatora chemicznego EDAX

W firmie ELBIT została opracowana modernizacja przystawki do mikroskopu skaningowego SEM 525M Philips o nazwie EDAX.

W skład zmodernizowanego systemu wchodzą:

  • detektor;
  • analizator chemiczny wraz z komputerem PC i oprogramowaniem „ISA”;
  • komplet kabli.

Podczas modernizacji nie dokonywaliśmy żadnych przeróbek tak samego detektora, jak i zabudowanego na nim przedwzmacniacza. Sygnał z detektora przy pomocy trzech kabli wchodzi do zmodernizowanej skrzyni analizatora.

Całość procesu przetwarzania odbywa się wewnątrz tego modułu. W skrzyni wstawiona jest także płyta PC z oprogramowaniem, które pozwala na analizę dokonywanych pomiarów. Podczas prac modernizacyjnych zdecydowano się na pozostawienie czterech oryginalnych płytek elektroniki (wzmacniaczy „185”, przetworników „ADCA” i „ADCD” oraz płyty pamięci „MCA”).  Pozostałe bloki wykonano lub zastąpiono nowoczesną elektroniką i oprogramowaniem.

Program do obsługi zmodernizowanego analizatora chemicznego w podstawowej wersji wygląda następująco: z poziomu paska poleceń można szybko wywołać część poleceń związanych z danymi oraz włączyć ustawianie parametrów pomiarów. Zmierzone dane mogą być dowolnie zapisywane i odczytywane z dysku twardego komputera. 

Na naszej stronie internetowej dostępna jest ostatnia wersja programu do analizy POBIERZ 

Więcej o wykonanej modernizacji można przeczytać w dokumentacji: 

Przykładowe widma przedstawiamy poniżej: