Urządzenie do badania ruchliwości zwierząt CPP-01

W firmie ELBIT wykonane zostało laboratoryjne urządzenie do badania ruchliwości zwierząt CPP-01. W obudowę z przeźroczystego szkła akrylowego wmontowanych jest 64 prostopadłych barier fotooptycznych w dwóch poziomach. Elektronika rejestruje przerwania poszczególnych wiązek światła i na tej podstawie wyznacza położenie obiektu (zwierzęcia). Zmiany położenia obiektu w czasie umożliwiają wyznaczenie trajektorii i parametrów ruchu. 

Dane techniczne:

 • Wymiary komory: 45x45x30*
 • Wymiary całkowite: 54x54x35*
 • Materiały: szkło akrylowe, aluminium
 • Ilość fotokomórek: 64 (w dwóch poziomach)*
 • Częstotliwość fali światła: 940nm*
 • Szerokość wiązki: 2mm*
 • Odległość m. fotokomórkami: 28mm*
 • Próbkowanie: 5Hz (0.2s)
 • Zasilanie: 230VAC
 • Długość kabli przyłączeniowych: 7m*
 • Pobór prądu: 1A
 • Sygnał wyjściowy: transmisja szeregowa
 • Interfejs: RS422
 • Temperatura pracy: 0 - 50 stC 

* te parametry każdorazowo są uzgadniane z klientem. 

Dołączone oprogramowanie umożliwia śledzenie do 10 klatek typu CPP-01 jednocześnie. Blokowy schemat połączeń przedstawiono na rysunku obok. Każda klatka CPP-01 połączona jest indywidualnym kablem z jednym zbiorczym zasilaczem. Zasilacz ten pełni również funkcję koncentratora danych. Zasilacz połączony jest z komputerem za pomocą kabla USB. 

Program CH01 umożliwia niezależną konfigurację i programowanie badań dla każdej z przyłączonych klatek.

W oknie głównym związanym z daną klatką na bieżąco uaktualniane są liczniki przecięć barier światła dla obu poziomów niezależnie.
Na bieżąco wyliczana jest też długość trasy obiektu oraz prędkość średnia.
Program umożliwia też określenie dla każdej klaki do czterech niezależnych stref oraz określenie czasu przebywania obiektu w danej strefie. Każdy z pomiarów może być zarchiwizowany na dysku twardym komputera.
Dodatkową funkcją programu jest tworzenie zbiorczych statystyk z wybranych pomiarów. Program umożliwia też eksport każdego pomiaru do pliku w formacie Worda. 

Pliki do pobrania: