Urządzenie do badania ruchliwości zwierząt CPP-02

W firmie ELBIT wykonane zostało laboratoryjne urządzenie do badania ruchliwości zwierząt CPP-02.Nad obudową z przeźroczystego szkła akrylowego zamontowana jest kamera wideo obejmująca swym zasięgiem całą klatkę. Urządzenie śledzi i na bieżąco przetwarza sygnał wideo wyliczając parametry motoryczne zwierzęcia. 

Dane techniczne:

  • Wymiary komory: 45x45x30*
  • Wymiary całkowite: 54x54x35*
  • Materiały: szkło akrylowe, aluminium
  • Próbkowanie: 10Hz (0.1s)
  • Długość kabli przyłączeniowych: 7m*
  • Temperatura pracy: 0 - 50 stC 

* te parametry każdorazowo są uzgadniane z klientem. 

Dołączone oprogramowanie umożliwia śledzenie jednej klateki typu CPP-02 jednocześnie. 

Program CH01 umożliwia niezależną konfigurację i programowanie badań dla różnych rodzajów klatek, w tym także CPP-02.
W oknie głównym związanym z daną klatką na bieżąco uaktualniane są liczniki przecięć barier światła dla obu poziomów niezależnie (dla CPP-01).
Na bieżąco wyliczana jest też długość trasy obiektu oraz prędkość średnia.
Program umożliwia też określenie dla każdej klaki do czterech niezależnych stref oraz określenie czasu przebywania obiektu w danej strefie. Każdy z pomiarów może być zarchiwizowany na dysku twardym komputera.
Dodatkową funkcją programu jest tworzenie zbiorczych statystyk z wybranych pomiarów. Program umożliwia też eksport każdego pomiaru do pliku w formacie Worda. 

Pliki do pobrania: