Rotometr ROT-01

Urządzenie ROT-01 służy do badania ruchliwości zwierząt laboratoryjnych poprzez określenie ilości obrotów zwierzęcia w zadanym czasie. Określanie ilości obrotów odbywa się przy pomocy czujnika obrotowego połączonego ze zwierzęciem za pomocą małoskrętnej nici. 

Dane techniczne:

  • Wymiary podstawy: 40x14.5*
  • Materiały: szkło akrylowe, aluminium
  • Dokładność określania kąta: 3.6 stopnia*
  • Próbkowanie: 5Hz (0.2s)
  • Długość kabli przyłączeniowych: 7m*
  • Temperatura pracy: 0 - 50 stC 

* te parametry każdorazowo są uzgadniane z klientem.

Dołączone oprogramowanie umożliwia śledzenie do 7 rotometrów typu ROT-01 jednocześnie. Blokowy schemat połączeń przedstawiono na rysunku obok. Każde urządzenie połączone jest indywidualnym kablem z koncentratorem USB. Program CH01 umożliwia niezależną konfigurację i programowanie badań dla każdego z przyłączonych rotometrów. W oknie głównym związanym z daną klatką na bieżąco uaktualniane są wskaźniki dotyczące ruchu zwierzęcia. Dodatkową funkcją programu jest tworzenie zbiorczych statystyk z wybranych pomiarów. Program umożliwia też eksport danych z każdego pomiaru do pliku w formacie Worda. 

Pliki do pobrania: