Analizator metabolizmu AN-01

W firmie Elbit powstał prototypowy zintegrowany analizator metabolizmu. Działanie urządzenia polega na wytworzeniu wymuszonego przepływu powietrza w klatkach (komorach) pomiarowych przy pomocy specjalnej pompy o zdalnie regulowanym wydatku i analizie skąldu gazu. Metoda określania metabolizmu jest dobrze znana i polega na określeniu procentowego składu mieszanki tlenu i dwutlenku węgla i wykorzystaniu odpowiednich obliczeń. Pompa perystaltyczna sterowana z programu zasysa niewielkie próbki atmosfery z podłączonych komór poprzez zespół elektrozaworów a następnie próbka ta przechodząc przez poszczególne czujniki jest na bieżąco badana. W kolejności określane są przepływ, temperatura, zawartość dwutlenku węgla i zawartość tlenu. Następnie próbka ta wraca do komory z której została pobrana. Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym w urządzeniu wyświetlane są wszystkie pomiary. Dołączone oprogramowanie rejestruje przychodzące dane i wyświetla je na ekranie komputera. 

Program CH02 umożliwia niezależną konfigurację i programowanie badań dla każdej z przyłączonych komór. Program ten umożliwia również sterowanie analizatorem biochemicznym (pomiary tlenu, dwutlenku węgla, przepływu i temperatury) który może być dołączony do systemu. Dodatkową funkcją programu jest tworzenie zbiorczych statystyk z wybranych pomiarów. Program umożliwia też eksport każdego pomiaru do pliku w formacie Worda.