Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka o Stanowisko uniwersalne do wizualizacji zjawiska opływu, przepuszczalności ośrodków porowatych, badania złoża fluidalnego Stanowisko do wizualizacji zjawiska kawitacji i badania strumienicy Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii cieplnej Stanowisko do badania urządzeń do konwersji promieniowania słonecznego na energię cieplną Stanowisko do badania turbin wodnych Stanowisko do badania silników wiatrowych Zestaw aparatury do badania zespołów wysiewających Stanowisko do badania procesów odzysku ciepła odpadowego Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii elektrycznej Stanowisko do spalania biomasy Stanowisko do badania pompy ciepła Stanowisko do badania turbiny reakcyjnej Stanowisko do wizualizacji opływu ciał stałych przez ciecz. Stanowisko do badania dynamiki procesów nieustalonych podczas przepływu cieczy w zbiornikach retencyjnych Stanowisko do badania przepływu cieczy w rurociągach rozgałęzionych Stanowisko do badania zjawiska uderzenia hydraulicznego Stanowisko do badania charakterystyki zbiorczych pomp wirowych w układach połączenia równoległego i szeregowego Stanowisko do fluidyzacji Stanowisko do odpylania gazu (cyklon) Stanowisko do badania pompy ciepła v2 Stanowisko do badania turbin wiatrowych. v2 Stanowisko do pomiarów tarcia łożysk kulkowych Stanowisko do pomiarów tarcia łożysk ślizgowych Stanowisko do pomiarów łożysk tocznych Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Trybologia Projekty

Stanowisko do wizualizacji zjawiska kawitacji i badania strumienicy

Opis stanowiska 

Stanowisko służy do przeprowadzania doświadczeń związanych z kawitacją, przepływem burzliwym i strumienicą. Stanowisko składa się z izolowanego termicznie zbiornika wodnego o pojemności 70l, pompy wodnej o dużym przepływie oraz wymiennych elementów do badania powyższych zjawisk. W zbiorniku głównym zamontowane są dwa zawory kulowe - spustowy i napełniający - zakończone króćcami do węży 13mm.

Dodatkowo w pokrywie górnej zamontowany jest identyczny zawór służący jako odpowietrznik podczas napełniania i spuszczania wody. Na przedniej ściance zbiornika umieszczono wodowskaz do sprawdzania stanu napełnienia.

Czujnik poziomu wody umieszczono na ściance prawej na wysokości ok. 26 cm od dna komory, co odpowiada napełnieniu 46 litrów i jednocześnie jest to minimalny poziom, przy jakim można bezpiecznie uruchomić pompę. Poniżej tego poziomu napełnienia nie włączy się pompa wody, gdyż istnienie niebezpieczeństwo zassania zbyt dużej ilości powietrza i uszkodzenia pompy. Zamontowana w prawej ściance grzałka o mocy 2000W posiada zabezpieczenie bimetalowe przed przegrzaniem oraz wbudowany termostat i wskaźnik pracy.

W normalnych warunkach termostat powinien być przekręcony w jego prawe maksymalne położenie, gdyż funkcję regulatora temperatury przejmuje sterownik. Zbiornik został wykonany z 4mm blachy ze stali kwasoodpornej. Całość zbiornika jest izolowana dwucentymetrową warstwą pianki poliuretanowej z ekranem termicznym. Wszystkie rury doprowadzające i odprowadzające również są pokryte izolacją termiczną. Z oczywistych powodów urządzenia montowane powyżej blatu izolacji tej są pozbawione.

Instalację hydrauliczną wykonano z rur kwasoodpornych o średnicy o60mm i o50mm. 

Okno programu roboczego wygląda następująco: 

Pliki do pobrania: