Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka o Stanowisko uniwersalne do wizualizacji zjawiska opływu, przepuszczalności ośrodków porowatych, badania złoża fluidalnego Stanowisko do wizualizacji zjawiska kawitacji i badania strumienicy Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii cieplnej Stanowisko do badania urządzeń do konwersji promieniowania słonecznego na energię cieplną Stanowisko do badania turbin wodnych Stanowisko do badania silników wiatrowych Zestaw aparatury do badania zespołów wysiewających Stanowisko do badania procesów odzysku ciepła odpadowego Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii elektrycznej Stanowisko do spalania biomasy Stanowisko do badania pompy ciepła Stanowisko do badania turbiny reakcyjnej Stanowisko do wizualizacji opływu ciał stałych przez ciecz. Stanowisko do badania dynamiki procesów nieustalonych podczas przepływu cieczy w zbiornikach retencyjnych Stanowisko do badania przepływu cieczy w rurociągach rozgałęzionych Stanowisko do badania zjawiska uderzenia hydraulicznego Stanowisko do badania charakterystyki zbiorczych pomp wirowych w układach połączenia równoległego i szeregowego Stanowisko do fluidyzacji Stanowisko do odpylania gazu (cyklon) Stanowisko do badania pompy ciepła v2 Stanowisko do badania turbin wiatrowych. v2 Stanowisko do pomiarów tarcia łożysk kulkowych Stanowisko do pomiarów tarcia łożysk ślizgowych Stanowisko do pomiarów łożysk tocznych Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Trybologia Projekty

Stanowisko do badania turbin wodnych

Opis stanowiska

Stanowisko służy do przeprowadzania doświadczeń związanych z turbinami wodnymi oraz do określania ich charakterystyk.

Urządzenie składa się z układu wymuszającego obieg wody w układzie, dwóch wymiennych turbin wodnych oraz układu generatora prądu wraz ze zmiennym obciążeniem. W ważniejszych punktach układu znajdują się czujniki pomiarowe. Sterownik posiada możliwość zapisu danych do komputera oraz zdalnego sterowania. Główna częścią instalacji wodnej jest zbiornik o pojemności 300l wbudowany w ramę główną stanowiska. Wylot wody znajduje się w dolnej części zbiornika i jest on połączony z wlotem pompy rurami o przekroju 5/4’. Na przodzie zbiornika zamontowano wodowskaz informujący o napełnieniu zbiornika. W dolnej części stanowiska znajduje się pompa wodna typu SKA 4.03 z silnikiem o mocy 2.2kW. 

Okno programu do odczytu danych pomiarpowych wygląda następująco:

Pliki do pobrania: