Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka o Stanowisko uniwersalne do wizualizacji zjawiska opływu, przepuszczalności ośrodków porowatych, badania złoża fluidalnego Stanowisko do wizualizacji zjawiska kawitacji i badania strumienicy Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii cieplnej Stanowisko do badania urządzeń do konwersji promieniowania słonecznego na energię cieplną Stanowisko do badania turbin wodnych Stanowisko do badania silników wiatrowych Zestaw aparatury do badania zespołów wysiewających Stanowisko do badania procesów odzysku ciepła odpadowego Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii elektrycznej Stanowisko do spalania biomasy Stanowisko do badania pompy ciepła Stanowisko do badania turbiny reakcyjnej Stanowisko do wizualizacji opływu ciał stałych przez ciecz. Stanowisko do badania dynamiki procesów nieustalonych podczas przepływu cieczy w zbiornikach retencyjnych Stanowisko do badania przepływu cieczy w rurociągach rozgałęzionych Stanowisko do badania zjawiska uderzenia hydraulicznego Stanowisko do badania charakterystyki zbiorczych pomp wirowych w układach połączenia równoległego i szeregowego Stanowisko do fluidyzacji Stanowisko do odpylania gazu (cyklon) Stanowisko do badania pompy ciepła v2 Stanowisko do badania turbin wiatrowych. v2 Stanowisko do pomiarów tarcia łożysk kulkowych Stanowisko do pomiarów tarcia łożysk ślizgowych Stanowisko do pomiarów łożysk tocznych Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Trybologia Projekty

Stanowisko do badania silników wiatrowych

Opis stanowiska

Stanowisko służy do przeprowadzania doświadczeń związanych z turbinami wiatrowymi oraz do określania ich charakterystyk.

Urządzenie składa się z układu napędowego w postaci wysokowydajnego wentylatora wraz z falownikiem i układami sterującymi, dwumetrowego tunelu aerodynamicznego oraz części odbiorczej w postaci turbiny wiatrowej, akumulatora oraz zmiennego obciążenia. Całość układu jest opomiarowana i posiada możliwość zapisu danych do komputera. W tunelu aerodynamicznym znajdują się dwa czujniki mierzące parametry wiatru -zespolony czujnik temperatury i wilgotności oraz czujnik prędkości wiatru jako przetwornik wykorzystujący rurkę Pitota. Sam wentylator posiada kierownice, które powinny przeciwdziałać ruchowi obrotowemu wiatru wewnątrz tunelu. Dla poprawy tego działania w tunelu zastosowano dodatkowe wymienne prowadnice. Poprawiają one równoległość strugi powietrza, zmniejszając jej rotację, ale też osłabiają prędkość. 

Okno programu do odczytu danych pomiarowych wygląda następująco: 

Pliki do pobrania: