Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka o Stanowisko uniwersalne do wizualizacji zjawiska opływu, przepuszczalności ośrodków porowatych, badania złoża fluidalnego Stanowisko do wizualizacji zjawiska kawitacji i badania strumienicy Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii cieplnej Stanowisko do badania urządzeń do konwersji promieniowania słonecznego na energię cieplną Stanowisko do badania turbin wodnych Stanowisko do badania silników wiatrowych Zestaw aparatury do badania zespołów wysiewających Stanowisko do badania procesów odzysku ciepła odpadowego Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii elektrycznej Stanowisko do spalania biomasy Stanowisko do badania pompy ciepła Stanowisko do badania turbiny reakcyjnej Stanowisko do wizualizacji opływu ciał stałych przez ciecz. Stanowisko do badania dynamiki procesów nieustalonych podczas przepływu cieczy w zbiornikach retencyjnych Stanowisko do badania przepływu cieczy w rurociągach rozgałęzionych Stanowisko do badania zjawiska uderzenia hydraulicznego Stanowisko do badania charakterystyki zbiorczych pomp wirowych w układach połączenia równoległego i szeregowego Stanowisko do fluidyzacji Stanowisko do odpylania gazu (cyklon) Stanowisko do badania pompy ciepła v2 Stanowisko do badania turbin wiatrowych. v2 Stanowisko do pomiarów tarcia łożysk kulkowych Stanowisko do pomiarów tarcia łożysk ślizgowych Stanowisko do pomiarów łożysk tocznych Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Trybologia Projekty

Zestaw aparatury do badania zespołów wysiewających

Opis stanowiska 

Stanowisko służy do przeprowadzania doświadczeń i badań związanych z zespołami wysiewającymi w różnej konfiguracji.

Urządzenie składa się z trzech niezależnych układów napędowych (serwonapędów) wykonanych na silnikach prądu stałego wraz z enkoderami służącymi do liczenia ilości obrotów. Każdy napęd posiada inne przełożenie przekładni wyjściowej, obliczone tak, by zapewnić właściwe działanie urządzenia. Do przewodu nasiennego i redlicy przymocowane są trzy niezależne liczniki nasion. Sygnały z nich doprowadzone są do sterownika, który znajduje się w oddzielnej obudowie. Sterownik ten zgodnie z zadanymi wartościami określa na bieżąco wysterowanie układów napędowych oraz zlicza przelatujące nasiona, określając jednocześnie czas wystąpienia przelotu z dokładnością do 1ms. Sterownik wyposażony jest również w interfejs do podłączenia układu matrycy fotokomórek XY do określania położenia wylatujących z redlicy ziaren. Sama matryca nie wchodzi w skład urządzenia i jest przewidziana jako opcja. Sterownik połączony jest z komputerem nadrzędnym typu laptop za pomocą kabla USB, gdzie napływające informacje i ilości wysianych ziaren są analizowane. Z komputera też następuje zadanie parametrów podstawowych siewnika.

Okno programu do odczytu danych pomiarowych wygląda następująco: 

Pliki do pobrania: