Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka o Stanowisko uniwersalne do wizualizacji zjawiska opływu, przepuszczalności ośrodków porowatych, badania złoża fluidalnego Stanowisko do wizualizacji zjawiska kawitacji i badania strumienicy Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii cieplnej Stanowisko do badania urządzeń do konwersji promieniowania słonecznego na energię cieplną Stanowisko do badania turbin wodnych Stanowisko do badania silników wiatrowych Zestaw aparatury do badania zespołów wysiewających Stanowisko do badania procesów odzysku ciepła odpadowego Stanowisko do badania akumulacji i przetwarzania energii elektrycznej Stanowisko do spalania biomasy Stanowisko do badania pompy ciepła Stanowisko do badania turbiny reakcyjnej Stanowisko do wizualizacji opływu ciał stałych przez ciecz. Stanowisko do badania dynamiki procesów nieustalonych podczas przepływu cieczy w zbiornikach retencyjnych Stanowisko do badania przepływu cieczy w rurociągach rozgałęzionych Stanowisko do badania zjawiska uderzenia hydraulicznego Stanowisko do badania charakterystyki zbiorczych pomp wirowych w układach połączenia równoległego i szeregowego Stanowisko do fluidyzacji Stanowisko do odpylania gazu (cyklon) Stanowisko do badania pompy ciepła v2 Stanowisko do badania turbin wiatrowych. v2 Stanowisko do pomiarów tarcia łożysk kulkowych Stanowisko do pomiarów tarcia łożysk ślizgowych Stanowisko do pomiarów łożysk tocznych Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Trybologia Projekty

Stanowisko do badania procesów odzysku ciepła odpadowego

Opis stanowiska 

Stanowisko służy do przeprowadzania doświadczeń związanych z badaniem procesów odzysku ciepla odpadowego.

Urządzenie składa się centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła VUT 200H mini, rozdzielnicy sterującej oraz zespołu czujników pomiarowych. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła umieszczona została na metalowym stelażu wraz z rozdzielnicą sterującą oraz dwoma kanałami powietrznymi.  W jednym z kanałów powietrznych umieszczona jest elektryczna nagrzewnica kanałowa. We wszystkich kanałach zainstalowano termoanemometry oraz zainstalowano dodatkowe czujniki temperatury na wyjściach z centrali umożliwiające pomiar temperatury każdego z obiegów.  Całość stanowiska zaprojektowano jako urządzenie mobilne, zaopatrzone w kółka skrętne. 

Okno programu do odczytu danych pomiarowych wygląda następująco: 

Pliki do pobrania: