Stanowisko do spiekania proszków

Opis stanowiska

Komora jest przystosowana do prowadzenia w niej procesów w temperaturze do 2000°C przez 1 godzinę. Obudowa komory posiada wewnętrzne ekrany termiczne. Ściany komory wyposażone są w płaszcz wodny z chłodzeniem zamkniętym.

Komora posiada okienka inspekcyjne: - jedno na drzwiach do obserwacji procesu (fi 160); - trzy małe (fi 50) na każdej z bocznych ścianek z mechanizmem mocowania i celowania czujników pirometrycznych oraz kamery. Komora posiada też dwa wloty gazów roboczych podłączone do elektrozaworów sterowanych ze sterownika i zakończone przyłączami. Komora wyposażona jest też w dwa zaślepione przepusty na przyrządy pomiarowe montowane w przyszłości; W komorze zamontowano mocowanie cewki do grzania indukcyjnego o średnicy maksymalnej 250 mm, wysokość 70mm. Chłodzenie cewki podłączone jest do systemu chłodzenia komory.

Na tylnej ścianie komory zainstalowano dwa przepusty WN (10kV prąd stały) z podłączeniem do stolików. Komora posiada dwustopniowy system uzyskiwania próżni zbudowany na układzie pompy próżniowej rotacyjnej oraz pompy dyfuzyjnej. Całością procesu zarządza sterownik przemysłowy. Dodatkowo do szafy sterującej zamontowany jest komputer przemysłowy z panelem operatorskim służącym tylko do wizualizacji przebiegu procesu (podgląd zmiennych, podgląd wideo, rejestracja) oraz do zadawania parametrów (parametry procesu, sterowanie wirtualnymi przyciskami). System umożliwia rejestrację przebiegu głównych parametrów występujących podczas procesu oraz wyświetlanie ich w formie wykresów. System wyposażony jest w układ czasowy realizowany programowo pozwalający na wyłączenie danego procesu po zadanym interwale czasowym. 

Dane techniczne:

 • Nacisk maksymalny: 800 kN
 • Pulsacyjna, sinusoidalna zmiana obciążenia amplituda: ±5% (40kN),częstotliwość: do 5 Hz.
 • Maksymalny skok prasy: 200 mm;
 • Dokładność pomiaru przemieszczenia suwadła: 0.06mm
 • Dokładność pomiaru siły nacisku suwadła: 2kN
 • Dokładność pomiaru temperatury (0÷600°C): 1%
 • Dokładność pomiaru temperatury (500÷2000°C): 1%
 • Dokładność pomiaru próżni: (dla zakresu 100.. 1x10^-8mbar): 30%
 • Wymiary zewnętrzne: 600x600x500 mm
 • Wymiary stolików roboczych: 226mm
 • Zakres ręcznej regulacji dolnego stempla: 50mm.
 • Maksymalna próżnia: 1*10-3 Pa
 • Moc cieplna układu chłodzącego (dla temp wody 80°C): 36kW

Okno programu roboczego wygląda następująco: