Prasa półautomatyczna 80t z pulsacyjnym dozowaniem siły

Opis stanowiska

Prasa specjalna z pulsacyjnym dozowaniem siły służy głównie do spiekania proszków w wysokiej temperaturze oraz w kontrolowanej atmosferze. Prasa ta powstała na zlecenie Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krukowskiego PAN w Krakowie. Prasa wyposażona jest w siłownik dwustronnego działania - możliwe więc są procesy zarówno ściskające jak i rozciągające. Całością procesu zarządza sterownik przemysłowy. Dodatkowo do szafy sterującej zamontowany jest komputer przemysłowy z panelem operatorskim (dotykowym) służącym do wizualizacji przebiegu procesu (podgląd zmiennych, rejestracja) oraz do zadawania parametrów (parametry procesu, sterowanie wirtualnymi przyciskami).

System prasy umożliwia rejestrację przebiegu głównych parametrów występujących podczas procesu oraz wyświetlanie ich w formie wykresów. System wyposażony jest też w układ czasowy realizowany programowo pozwalający na wyłączenie danego procesu po zadanym interwale czasowym. 

Dane techniczne:

  • Nacisk maksymalny: 900 kN
  • Nacisk minimalny: 50 kN
  • Prędkość ruchu tłoczyska: 5 mm/s
  • Pulsacyjna, sinusoidalna zmiana obciążenia: amplituda maksymalna ±10% , częstotliwość do 5Hz
  • Maksymalny skok tłoka: 400mm
  • Dokładność pomiaru siły nacisku suwadła: 0.5%
  • Dokładność pomiaru przemieszczenia suwadła: 10um
  • Ciężar prasy: 1700kg
  • Powierzchnia zajmowana przez prasę: 1000mm x 1100mm

Okno programu roboczego wygląda następująco: 

Pliki do pobrania: