Prasa automatyczna

Opis stanowiska

Prasa automatyczna z regulacją prędkości tłoczyska i wizualizacją przebiegu procesu służy do wykonywania prac badawczych i dydaktycznych związanych ze spiekaniem proszków w różnych, ściśle kontrolowanych warunkach (próżnia, atmosfera ochronna, temperatura, nacisk, pole magnetyczne). Pomiar i rejestracja tych warunków zapewnia pełną powtarzalność procesów, a automatyzacja cykli roboczych umożliwia komfortową pracę z urządzeniem.

Innowacyjnym elementem tej prasy jest możliwość zamontowania urządzeń do wytwarzania silnej indukcji magnetycznej w próbce. 
Magnetowody doprowadzone sa do kowadeł.

Całością procesu zarządza sterownik przemysłowy. Dodatkowo do szafy sterującej zamontowany jest komputer przemysłowy z panelem operatorskim służącym tylko do wizualizacji przebiegu procesu (podgląd zmiennych, podgląd wideo, rejestracja) oraz do zadawania parametrów (parametry procesu, sterowanie wirtualnymi przyciskami). System umożliwia rejestrację przebiegu głównych parametrów występujących podczas procesu oraz wyświetlanie ich w formie wykresów. System wyposażony jest w układ czasowy realizowany programowo pozwalający na wyłączenie danego procesu po zadanym interwale czasowym. 

Dane techniczne:

Nacisk maksymalny:

147 kN

Maksymalny skok prasy:

425 mm;

Dokładność pomiaru przemieszczenia suwadła:

0.01mm

Dokładność pomiaru siły nacisku suwadła:

1%

maksymalna temperatura:

900°C

Okno porogramu roboczego wygląda następująco: 

Pliki do pobrania: