Przemysłowe stanowisko do spiekania proszków

Opis stanowiska

Opracowane na zlecenie firmy komercyjnej przemysłowe urządzenie do spiekania detali jest de facto prasą automatyczną z regulacją prędkości tłoczyska i siły nacisku oraz wizualizacją przebiegu procesu spiekania proszków.

Urządzenie służy do wykonywania spieków przemysłowych w różnych, ściśle kontrolowanych warunkach (próżnia, atmosfera ochronna, temperatura, nacisk). Pomiar i rejestracja tych warunków zapewnia pełną powtarzalność procesów, a automatyzacja cykli roboczych umożliwia komfortową pracę z urządzeniem. Komora jest przystosowana do prowadzenia w niej procesów w temperaturze do 1900°C. Obudowa komory posiada wewnętrzne ekrany termiczne. Ściany komory wyposażone są w płaszcz wodny z chłodzeniem zamkniętym. 

Komora wyposazona jest w: 

  • okienko inspekcyjne na drzwiach przednich do obserwacji procesu; 
  • wlot gazów roboczych do spiekania w atmosferze ochronnej; 
  • przepusty próżniowe dla wymiennych cewek nagrzewania indukcyjnego i przepusty do podłączenia zasilacza SPS; 

Całością procesu zarządza sterownik przemysłowy. Dodatkowo do szafy sterującej zamontowany jest komputer przemysłowy z panelem operatorskim służącym tylko do wizualizacji przebiegu procesu (podgląd zmiennych, podgląd wideo, rejestracja) oraz do zadawania parametrów (parametry procesu, sterowanie wirtualnymi przyciskami). System umożliwia rejestrację przebiegu głównych parametrów występujących podczas procesu oraz wyświetlanie ich w formie wykresów. System wyposażony jest w układ czasowy realizowany programowo pozwalający na wyłączenie danego procesu po zadanym interwale czasowym.

Dane techniczne:

  • Nacisk maksymalny: 940 kN
  • Maksymalny skok prasy: 700 mm;
  • Dokładność pomiaru przemieszczenia suwadła: 0.1mm
  • Dokładność pomiaru siły nacisku suwadła: 3%
  • Wymiary stolików roboczych: 160mm
  • Moc cieplna układu chłodzącego (dla temp wody 80°C): 21kW

Okno porogramu roboczego wygląda następująco:

 

Pliki do pobrania: