Prasa do spiekania proszków PPS

Opis stanowiska

Urządzenie służy do wykonywania nowatorskich spieków laboratoryjnych w różnych, ściśle kontrolowanych warunkach (próżnia, atmosfera ochronna, temperatura, nacisk, rodzaj grzania). Pomiar i rejestracja tych warunków zapewnia pełną powtarzalność procesów, a automatyzacja cykli roboczych umożliwia komfortową pracę z urządzeniem.Pomiar i rejestracja tych warunków zapewnia pełną powtarzalność procesów, a automatyzacja cykli roboczych umożliwia komfortową pracę z urządzeniem. 

Całością procesu zarządza sterownik przemysłowy. Dodatkowo do szafy sterującej zamontowany jest komputer przemysłowy z panelem operatorskim służącym tylko do wizualizacji przebiegu procesu (podgląd zmiennych, podgląd wideo, rejestracja) oraz do zadawania parametrów (parametry procesu, sterowanie wirtualnymi przyciskami). System umożliwia rejestrację przebiegu głównych parametrów występujących podczas procesu oraz wyświetlanie ich w formie wykresów. System wyposażony jest w układ czasowy realizowany programowo pozwalający na wyłączenie danego procesu po zadanym interwale czasowym. 

Dane techniczne:

Nacisk maksymalny:

250 kN

Maksymalny skok prasy:

300 mm;

Dokładność pomiaru przemieszczenia suwadła:

0.01mm

Dokładność pomiaru siły nacisku suwadła:

1%

maksymalna temperatura:

1600°C

Okno porogramu roboczego wygląda następująco: 

Pliki do pobrania: