Urządzenie do badania odporności na ścieranie

Opis stanowiska 

W urządzeniu do badania ścieralności płaska, okrągła próbka dociskana jest do kulistej przeciwpróbki z dokładnie znaną siłą. Przeciwpróbka montowana jest na stałe na sztywnym wale napędowym. Współczynnik tarcia jest określany podczas testu poprzez pomiar odkształcenia elastycznego ramienia przy pomocy odpowiednich tensometrów.

Współczynnik zużycia liniowego próbki oraz przeciwpróbki jest mierzony przy pomocy precyzyjnego czujnika położenia (wytarcia). Taka prosta metoda pozwala badać tarcie oraz zużycie niemal każdej znanej kombinacji materiałów w stanie stałym w układzie ze smarowaniem lub bez. Kontrola parametrów testu, takich jak prędkość, częstotliwość, nacisk, czas, temperatura, wilgotność pozwala symulować typowe warunki panujące w rzeczywistości dla danej pary trącej. Ważną cechą trybotestera firmy Elbit jest możliwość zakończenia testu w momencie osiągnięcia założonego czasu, długości drogi lub głębokości wytarcia. Trybotester może wykonywać ruch posuwisto – zwrotny mierząc współczynnik tarcia w obydwóch kierunkach przemieszczenia. Umożliwia to badanie zmian w czasie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia. 

Jako dodatkowa opcja trybotestery mogą być wyposażone w obudowę pozwalającą stosować kontrolowanie atmosfery o zmiennej wilgotności i temperaturze. Szczególnym przypadkiem jest możliwość wykonywania badań w próżni. 

Następną opcją jest przystawka do automatycznego badania przewodności elektrycznej trącej pary, która umożliwia badanie właściwości izolacyjnych powłok.

Oprogramowanie sterujące umożliwia: - wyliczanie na bieżąco następujących wartości: siły, obciążenia, drogi, prędkości obrotowej, współczynnika tarcia, temperatury pary trącej, głębokości wytarcia, współczynnika tarcia, wartości szybkości zużycia obu elementów trących, oraz opcjonalnie temperatury i wilgotności w komorze, przewodności elektrycznej pomiędzy parą trącą, 

  • regulację (z poziomu załączonego komputera) parametrów testu takich jak prędkość obrotowa, częstotliwość, ilości obrotów, progu współczynnika tarcia, temperatury, czasu;
  • łatwe archiwizowanie danych pomiarowych oraz eksport do pliku ASCII lub Excela.

Oprogramowanie:

Okno programu do odczytu danych pomiarowych wygląda następująco: 

Pliki do pobrania: