Stanowisko do badania wyłączników termicznych

Firmia ELBIT zaprojektowała, wykonała i uruchomiła stanowisko do badania produkowanych przez klienta 
części elektronicznych (wyłączniki termiczne).

Kompletne stanowisko składa się z komory pomiarowej i programu sterująco-rejestrującego.
Stanowisko umożliwia dokonywanie pomiarów małych rezystancji (miliomy) poszczególnych wyłączników umieszczonych w listwie oraz wykonanie próby napięciowej tych wyłączników. 

Całość procesu pomiarowego (badanie wytrzymałości izolacji i rezystancji styków) jest w pełni zautomatyzowana, tj. po umieszczeniu listwy z elementami wewnątrz urządzenia i wyzwoleniu (wystartowaniu procesu) następuje seria automatycznych pomiarów poszczególnych elementów. Stan procesu jest na bieżąco wyświetlany na monitorze komputerowym. Po skończonym cyklu pomiarowym wadliwe elementy są automatycznie wyrzucane z listwy.

Podstawowe parametry układu sterowania:

  • zakres pomiaru rezystancji styków: 0 - 150 miliomów
  • napięcie próby napięciowej: 500 do 5000 VAC
  • czas trwania próby napięciowej: 1 do 200s
  • ilość wyłączników w listwie transportowej: 30
  • zasilanie: 230VAC

Program kontrolno-sterujący

Oprogramowanie to steruje poszczególnymi fazami pomiarowymi , wyświetla aktualny stan urządzenia i rejestruje dane o badanych wyrobach. Na koniec okresu rozliczeniowego generuje raporty w dowolnej konfiguracji. 

Przykładowy wygląd programu przedstawiono poniżej:

Pliki do pobrania:

Kilka zdjęć stanowiska: